Ziektes fruit

Alternaria spp.

Alternaria is een schimmelgeslacht dat behoort tot de Ascomyceten.

Botrytis spp.

Botrytis is een geslacht van anamorfe schimmels in de familie Sclerotiniaceae

Bewaarschimmels

Bewaarschimmels bestaan uit een grote groep schimmels die de vruchten aantasten vanaf...

Cadophora spp.

Deze schimmel veroorzaakt bruine, ovale, licht ingezonken plekken op de vruchten.

Colletotrichum spp.

Colletotrichum bladvlekkenziekte is een van de meest voorkomende schimmelziekten

Eutypa

Symptomen zijn kleine vergeelde bladeren, scheuten met verkorte internodiën...

Fruitmot

Fruitmot is een belangrijke groep van beschadigers in fruitgewassen.

Fusarium spp.

Fusarium oxysporum veroorzaakt verwelkingsziekte in een scala van gewassen.

Gloeosporium spp.

Deze schimmel veroorzaakt vruchtrot. Infectie van vruchten vindt plaats in de...

Gnomonia spp.

Deze schimmel veroorzaakt aantasting van jonge bladeren en knoppen.

Lenticelspot

Lenticel spot geeft zoals de naam doet vermoeden (meerdere) bruine tot zwarte vlekjes...

Meeldauw

Bij meeldauw ontstaat een grote hoeveelheid wit mycelium op de plant

Monilinia spp.

Monilinia spp. veroorzaken aantasting van bloesem en twijgen, kankers op twijgen

Neonectria spp.

Deze schimmels veroorzaken eerst kleine, ingezonken donkere plekken op het hout.

Penicilium spp.

Penicilium treedt vooral op in de na-oogst fase.

Phytophthora spp.

P. cactorum kan wegval van jonge plantjes veroorzaken.

Rhizopus spp.

Deze ziekte tast de bloemen, bladeren en stengels van de plant aan.

Stigmina carpophila

De schimmel overwintert in geïnfecteerde knoppen.

Thripidae

Tripsen zijn meestal ongeveer één millimeter grote insecten.

Venturia spp.

Op het blad ontwikkelen zich dofgroene of grijze vlekken die veranderen in een...