You are here

Product zoeken

Pages

Actara

Insecticide

Active

Actara is de nieuwe oplossing voor een effectieve bladluisbestrijding in de teelt van aardappelen

Affirm

Insecticide

Active

Insecticide welke past in een residu-arm fruitmotbestrijdingsschema voor appels en peren.

Alto Extra

Fungicide

Active

Systemisch breedwerkend fungicide op basis van twee triazolen in de teelt van wintertarwe.

Amistar

Fungicide

Active

Een systemische en translaminaire molecule behorende tot de familie van de strobilurines.

Amistar Opti

Fungicide

Active

AMISTAR OPTI bevat azoxystrobin, een systemische en translaminaire molecule behorende tot de familie van de stro

Amphore Plus

Fungicide

Active

Optimale bescherming tegen Alternaria en Phytophthora

Apache

Fungicide

Active

APACHE® is de combinatie van twee complementaire triazolen (cyproconazool en propiconazool) aan volle dosis, en

Armure

Fungicide

Active

Fungicide in bieten en tarwe.

Axial

Herbicide

Active

Systemische bladherbicide.

Banvel

Herbicide

Active

Herbicide in maïs, braakland, weilanden en braakliggende
terreinen ingezaaid met grassen

Bontima

Fungicide

Active

Bontima bevat 2 complementaire werkzame stoffen: isopyrazam (lange duurwerking) en cyprodinil (stoppend).

Bonzi

Groeiregulator

Active

BONZI® is een groeiregulator die de internodiën verkort en donkerder groene compactere planten geeft.

Bravo

Fungicide

Active

BRAVO is een fungicide op basis van chloorthalonil.

Bravo Premium

Fungicide

Fungicide voor gebruik in granen

Calaris

Herbicide

Active

Selectief systemisch herbicide voor het gebruik in maïs.

Callisto

Herbicide

Active

Naopkomstherbicide in maïs.

Carial Star

Fungicide

Active

Carial®Star op basis van difenoconazool (DFZ) en mandipropamid (MDB).

Casper

Herbicide

Active

Casper bestrijdt alle veelknopigen (varkensgras, zwaluwtong, perzikkruid) en kamille.

Cebara

Fungicide

Active

Fungicide in winter- en zomergerst

Celest

Fungicide

Active

CELEST® is een waterige suspensie welke toepasbaar is met elk toestel voor de industriële ontsmetting van zaaiza

Cherokee

Fungicide

Active

CHEROKEE® is de combinatie van twee complementaire triazolen (cyproconazool en propiconazool) aan volle dosis, e

Chorus

Fungicide

Active

CHORUS® is een systemisch fungicide van de chemische familie van de pyrimidinamines.

Citadelle

Fungicide

Active

Fungicide voor gebruik in wintertarwe

Cruiser&Force

Zaadbehandeling

Active

CRUISER®&Force - combinatie van insecticiden voor de zaaizaadbehandeling van bieten, die per eenheid suikerb

Pages