Bonen & erwten

Zaaizaadbehandeling in bonen en erwten

Bonen en erwten

In de teelten van bonen en erwten zonder peul kunnen zaad- en bodemgebonden schimmels problemen veroorzaken rond de kieming en de opkomst van het gewas. Zodra er gezaaid is komen schimmels, die zich op het zaad of in de nabijheid van het zaad bevinden, tot leven. Celest heeft een brede werking tegen de ziektes Fusarium en Ascochyta. Gewassen mogen alleen nog geteeld worden onder bedekking

Bonen en erwten ziektes

FUSARIUM SPP. - verwelkingsziekte | In bonen en erwten komt de ziekte Fusarium veel voor. Fusarium is te herkennen aan verwelkingsverschijnselen en zorgt voor een volledige rotte stengelbasis. Soms is er ook een roze schijn van schimmelpluis waarneembaar. De ziekte verspreidt zich via zaad, wind, grond en plantmateriaal. Bij een temperatuur van 27 °C en een pH lager dan ...

PERONOSPORA SPP. - valse meeldauw | In erwten komt de ziekte Personospora veel voor. De eerste symptomen van Peronospora bestaan uit aanvankelijke lichtgroene tot onregelmatige gele gevormde laesies op de zaadlobben en de bladeren. Deze laesies worden later heldergeel. Na verloop van tijd kunnen de laesies bruiner, groter en droger worden. Wanneer de ...

PYTHIUM SPP. - wortelrot | In bonen en erwten komt de ziekte Pythium veel voor. Pythium is een zwakteparasiet die met name bij jonge planten kan toeslaan. De ziekte is eerste zichtbaar aan de wortels. Deze vertonen rottingsverschijnselen en kleuren bruinzwart. In aangetast weefsel produceert de ziekte dikwandige rustsporen die meerdere ...

Proefresultaten in bonen en erwten

Celest is onderzocht op gewasveiligheid en op effectiviteit tegen de belangrijkste kiem- en bodemschimmels.