You are here

Gewasbescherming in peren

De kunst van een peer telen

De Belgische fruitproductie is vooral gekenmerkt door zijn vooruitstrevende teelttechnieken en zijn hoge kwaliteitsnormen. Syngenta weet als geen ander dat de teelt niet vanzelf gaat. Daarom hebben wij ons gespecialeerd in het helpen van de zetting. Maar, ook in het gewas vrij houden van schimmels zoals schurft en meeldauw. Daarnaast weten we hoe u het gewas vrij kan houden van insecten zoals fruitmot. Zodra de teelt is voltooid is het de kunst om vruchten vrij te houden van bewaarschimmels zoals cadophora. Hieronder ziet u het groeischema van een perenboom.