Peer

Perenbloesem

Gewasbescherming in peren

De kunst van een peer telen

De Belgische fruitproductie is vooral gekenmerkt door zijn vooruitstrevende teelttechnieken en zijn hoge kwaliteitsnormen. Syngenta weet als geen ander dat de teelt niet vanzelf gaat. Daarom hebben wij ons gespecialeerd in het helpen van de zetting. Maar, ook in het gewas vrij houden van schimmels zoals schurft en meeldauw. Daarnaast weten we hoe u het gewas vrij kan houden van insecten zoals fruitmot. Zodra de teelt is voltooid is het de kunst om vruchten vrij te houden van bewaarschimmels zoals cadophora. Hieronder ziet u het groeischema van een perenboom.

Insectenbestrijding in peer

Insectencontrole in peer

Sommige insecten kunnen jaarlijks heel wat schade veroorzaken op uw fruitbomen. Syngenta heeft een aantal middelen in haar pakket tegen schadelijke insecten in uw perengewas.

Onkruidbestrijding in peer

Onkruidmanagement in peer

Een goede onkruidbestrijding in de fruitteelt is erg belangrijk. Syngenta heeft een aantal middelen om de stroken onder de beplanting onkruidvrij te houden.

Ziektebestrijding in peer

Ziektebestrijding in peer

Syngenta heeft een breed scala aan oplossingen voor een gezonde perenteelt. Ons pakket varieert van middelen die u in kunt zetten tegen schurft, zwartvruchtrot, perenroest en bewaarziekten.