You are here

Gewasbescherming in aardbei

Ziekten en plagen in aardbei

Het zomerkoninkje heeft bijna evenveel verschillende rassen en evenveel verschillende teeltwijzen. Elke teeltwijze kent zijn eigen probleem. Bij de éne teeltwijze is meeldauw een groter probleem, waar bijvoorbeeld volvelds bewaarziekten zoals Botrytis een groter probleem is. Hieronder ziet u het groeischema van een aardbeienplant.