You are here

Seedcare

Zaaizaadbehandeling in suikerbieten

In de teelt van suikerbieten kunnen zaad- en bodemgebonden schimmels problemen veroorzaken rond de opkomst van het gewas. Kort na zaai komen schimmels, die zich op of in de nabijheid van het zaadje bevinden, tot leven. De belangrijkste  schimmels in suikerbieten zijn: Phoma betae, Rhizoctonia solani, Aphanomyces cochlioides en Pythium spp.

Niet alleen zaad-en bodemgebonden schimmels kunnen problemen veroorzaken maar ook insecten. Allerlei bodeminsecten zoals bietenkever, ritnaalden, miljoen-en duizenpoten, die in de omgeving van het kiemende zaadje komen, kunnen bestreden worden met Force® 200CS. Een behandeling van het zaaizaad met dit insecticide zal bijdragen tot een goede opkomst van alle planten.

Suikerbieten ziektes

APHANOMYCES COCHLIOIDES - bodemschimmel | Aphanomyces cochlioIdes veroorzaakt Kiemplantenwegval, wortelschurft en wortelrot in suikerbieten. De zogenaamde afdraaiers zorgen voor de plantenwegval. Dit kan doorgaan tot in het 12-blad stadium. Door een sterke insnoering tussen de bietenkop en het bietenlichaam breekt deze af. In een later stadium ...

PHOMA BETAE - wortelbrand | Phoma betae veroorzaakt bladvlekken, wortelrot en plantenwegval in suikerbieten en bepaalde groententeelten zoals spinazie. Phoma zorgt ervoor dat de kiemplanten wegvallen door aantasting van de worteltjes. Deze verkleuren bruin tot zwart. De schimmel komt ook tot uiting als bladvlekken. De vlekken zijn bruin en ...

PYTHIUM SPP. - wortelrot | In suikerbieten komt de ziekte Pythium spp. veel voor. Pythium is een zwakteparasiet die met name bij jonge planten kan toeslaan. De ziekte is eerst zichtbaar aan de wortels. Deze vertonen rottingsverschijnselen en kleuren bruinzwart. In aangetast weefsel produceert de ziekte dikwandige rustsporen die meerdere ...

RHIZOCTONIA SPP. - omvalziekte | Rhizoctonia solani is lange tijd beschouwd als één van de ‘steriele schimmels’ omdat er geen sporen leken te worden gevormd. De schimmel maakt echter wel basidiosporen en behoort daarom tot de Basidiomyceten. De geslachtelijke naam is Thanatephorus cucumeris. R. solani is een wijdverspreide schimmel ​ ...