Wijnbouw

Waarom ziekten bestrijden in de wijnbouw?

De Belgische wijnbouw zit in volle ontwikkeling. In tien jaar tijd is het areaal gegroeid van 150 naar 550 ha. Kenmerkend voor de Belgische wijnbouw is de kwaliteit bij de stille- en mousserende wijnen. Door het gematigd klimaat moet u rekening houden met een veelvoud aan mogelijke ziekten en plagen, waaronder valse meeldauw, botrytis, witziekte, rupsen, Drosophila suzukii en cicaden. Syngenta heeft wereldwijd enorm veel expertise opgebouwd in de wijnbouw. Onze Crop Advisors in België gebruiken deze expertise voor een optimale bescherming van jullie druivelaars.

Botrytis in de wijnbouw

Botrytis is een polyfage schimmel en komt in diverse teelten voor. Infecties kunnen al heel vroeg voorkomen in het seizoen. Twee tijdstippen waarbij zeker een bestrijding noodzakelijk is nl. het einde van de bloei en het sluiten van de trossen. Botrytis heeft een grote impact op het oogstvolume en de kwaliteit van de wijn. De aanwezigheid van botrytis bij de oogst kan de kleur van de wijn sterk beïnvloeden en bij mousserende wijnen vermindert het heel sterk het sprankelend vermogen. Een preventieve bescherming is noodzakelijk. Neem voorzorgsmaatregelen, zoals het beheersen van de groeikracht, het zorgen voor een goede verluchting van de trossen en het vermijden van verwondingen.

Zorg voor een goede bescherming met een sterk middel zoals Switch®/Serenva®. Het middel heeft de grootste impact als je die inzet aan het einde van de bloei, wanneer de bloemkapjes afvallen of voor het sluiten van de trossen. Richt je bespuiting op de zone met de trossen.

Witziekte (echte meeldauw)

Witziekte heeft een grote impact op de levensduur van de wijnstok, de oogst en de kwaliteit van de wijn. Witziekte zorgt voor ongewenste en onaangename aroma’s in de wijn. Meeldauwsporen overwinteren in de knoppen en zorgen voor zeer vroege infecties. Onze oplossingen tegen witziekte in druivelaars

Thiovit Jet

Het is aangewezen om al zeer vroeg te starten met enkele bespuitingen van Thiovit (zwavel) om witziekte zoveel mogelijk te voorkomen.

Topaz

Topaz behoort tot de triazolen en wordt ingezet op het einde van het schema, vanaf het sluiten van de trossen.

Wijnbouw

Taegro

Taegro is een biofungicide en dat vraagt een andere manier van werken. De effectiviteit van een biofungicide moet beoordeeld worden op de toegevoegde waarde in een programma met chemische fungiciden waarbij goede combinaties te maken zijn met Switch/Serenva.

Bescherming tegen valse meeldauw in de wijnbouw

Valse meeldauw heeft een grote impact op de levensduur van de wijnstok en de omvang van de oogst, een late aantasting heeft een grote invloed op de kwaliteit van de wijn. Valse meeldauw overwintert in de wijngaard op afgevallen blad onder de vorm van Oösporen en kan al heel vroeg een infectie veroorzaken als er voldoende regen valt en de temperatuur oploopt boven de 10°c.

Revus®/Pergado® V kan je 1 tot 4 keer toepassen vanaf het verschijnen van de bloeiwijzen tot het begin van de kleuring van de trossen. De actieve stof (mandipropamid) van Revus/Pergado V bindt zich heel sterk in de waslaag van het jonge blad. De waslaag spreidt zich uit terwijl de jonge bladeren groeien. Een met mandipropamid bespoten jong blad behoudt tijdens de uitgroei zijn volledige bescherming. Revus/PergadoV is het ideale middel om toe te passen in de strekkingsfase van het jonge blad.