Monilinia spp.

Symptomen

Monilinia spp. veroorzaken aantasting van bloesem en twijgen, kankers op twijgen en rotting van vruchten. Het eerste symptoom is bruinverkleuring van de bloesem. Binnen enkele weken kan de schimmel doorgroeien naar twijgen, waar donkerbruine plekken ontstaan waar gom uit kan lekken. De onrijpe vruchten kunnen laten gínfecteerd zijn (zonder zichtbare symptomen). Op rijpe, rottende vruchten ontstaan concentrische ringen van geelbruine of grijze sporenhoopjes. Vruchten kunnen verdrogen en blijven hangen of afvallen.

Optimale omstandigheden

Langdurig natte omstandigheden tijdens de bloei geeft bloeseminfectie. Natte omstandigheden en beschadigde vruchten geven de zwaarste vruchtaantasting.

Verspreiding/overleving

Monilinia spp. overleven in aangetaste vruchten en kankers op twijgen. Er worden geslachtelijke ascosporen gevormd in het voorjaar die de bloesem infecteren. Op aangetaste bloesem worden ongeslachtelijke conidién gevormd die zorgen voor vruchtinfectie.

Monilinia spp.

Monilinia spp. veroorzaken aantasting van bloesem en twijgen.

Monilinia fructigena

Langdurig natte omstandigheden tijdens de bloei geeft bloeseminfectie.