Bewaarschimmels

Bewaarschimmels bestaan uit een grote groep schimmels die de vruchten aantasten vanaf de oogstperiode. Elke schimmel kenmerkt zich door zijn eigen symptomen maar ook door zijn eigen infectieperiode. Waar sommige al infecteren rondom de bloei en tot uiting komen bij de oogst. Lijkt het dat andere schimmels pas infecteren na de oogst in de koelcel. Hieronder staan de groep van bewaarschimmels uitgebreider toegelicht.

Alternaria spp.

Alternaria is een schimmelgeslacht dat behoort tot de Ascomyceten.

Botrytis spp.

Botrytis is een geslacht van anamorfe schimmels in de familie Sclerotiniaceae

Cadophora spp.

Deze schimmel veroorzaakt bruine, ovale, licht ingezonken plekken op de vruchten.

Colletotrichum spp.

Colletotrichum bladvlekkenziekte is een van de meest voorkomende schimmelziekten.

Fusarium spp.

Fusarium oxysporum veroorzaakt verwelkingsziekte in een scala van gewassen.

Gloeosporium spp.

Deze schimmel veroorzaakt vruchtrot.

Gnomonia spp.

Deze schimmel veroorzaakt aantasting van jonge bladeren en knoppen.

Lenticel spot spp.

Lenticel spot geeft zoals de naam doet vermoeden (meerdere) bruine tot zwarte vlekjes

Monilinia spp.

Monilinia spp. veroorzaken aantasting van bloesem en twijgen.

Mucor spp.

Mucor en Rhizopus zijn twee veel voorkomende, verwante schimmels die vooral

Neonectria spp.

Deze schimmels veroorzaken eerst kleine, ingezonken donkere plekken op het hout.

Penicilium spp.

Penicilium treedt vooral op in de na-oogst fase.

Phytophthora spp.

Aantasting vanuit de bodem is meestal de belangrijkste bron van deze ziekteverwekkers

Rhizopus spp.

Deze ziekte tast de bloemen, bladeren en stengels van de plant aan.

Stemphylium spp.

Deze schimmel veroorzaakt op de bladeren, bladstelen, twijgen en vruchten kleine...

Venturia spp.

Op het blad ontwikkelen zich dofgroene of grijze vlekken die veranderen in een...