Appel | Syngenta Belgie

You are here

Bescherm uw appelen optimaal

Syngenta biedt een breed assortiment aan gewasbeschermingsmiddelen waardoor de opbrengst en kwaliteit voor uw fruitteelt gewaarborgd is

Fruitteelt in België

De Belgische fruitproductie is vooral gekenmerkt door zijn vooruitstrevende teelttechnieken en zijn hoge kwaliteitsnormen.

In België is de fruitteelt vooral aanwezig in Vlaanderen (90% van de totale oppervlakte), meer bepaald in het zuiden van de provincie Limburg, in de streek van Sint-Truiden. De meest belangrijk geteelde fruitsoorten zijn appelen, peren en aardbeien. Kersen, pruimen, rode bessen, frambozen maken daar ook deel van uit, en in beperkte mate, druiven. De totale geteelde oppervlakte schommelt rond de 20.000 ha. Het grootste gedeelte wordt in openlucht geteeld, enkel een 100tal ha (aardbeien en druiven) worden onder bescherming geteeld (onder glas of onder plastiek tunnels). In 20 jaar tijd is de structuur van de fruitondernemingen gewijzigd, ze zijn overgegaan tot een exploitatie die klassieke landbouw met fruitproductie combineren.

Er zijn 3 mogelijkheden om het fruit te commercialiseren:

  • De veilingen. Deze zijn goed ontwikkeld en zorgen voor de verkoop in België maar ook voor de export
  • De verwerkende industrie
  • De directe verkoop