Penicilium spp.

Waardplanten

De meeste fruitsoorten, groenten en bloembollen

Symptomen

Penicilium treedt vooral op in de na-oogst fase. Eerst ontstaan zachte, waterige plekken waarop al snel wit schimmelpluis met blauw-groene sporen groeit. Binnen enkele dagen kunnen vruchten geheel aangetast zijn. De schimmel produceert ook mycotoxinen (giftige stoffen) waardoor aangetaste vruchten ook niet in sappen verwerkt kunnen worden.

Optimale omstandigheden

De schimmel groeit het best onder warme, vochtige omstandigheden.

Verspreiding/overleving

De schimmel overleeft in gewasresten en produceert sporen die door wind, water, insecten, mensen en werktuigen worden verspreid. Vruchten worden vaak op een beschadiging aangetast. Vruchten die tegen een geïnfecteerde vrucht aanliggen kunnen door intacte schil heen worden geïnfecteerd.