HYVIDO wintergerst : hoogste opbrengsten en bovendien beter stikstofefficiënt !

Akkerbouwzaden
Un pilotage des apports azotés permet d’optimiser le rendement et le qualité supérieure HYVIDO orge hybride

HYVIDO™ Hybride wintergerst telen heeft heel wat troeven. Betere droogte- en stresstoleranties, regelmaat, en een betere nutriëntenefficiëntie resulteren jaar na jaar in de hoogste opbrengsten.

Efficiënt omgaan met stikstof 

Met de huidige dure meststofprijzen, is HYVIDO nog meer in het voordeel. Het is immers bewezen dat Hybride gerst, door de betere beworteling,  een betere opname heeft van voedingsstoffen uit de bodem. HYVIDO verdraagt een lagere stikstofgift bijgevolg beter dan een gewone gerst. Dus meer rendement per kilo toegediende stikstof.

Officiële proeven bevestigen de interne resultaten van Syngenta. Na een 5-jarige studie van DLR in Duitsland is de conclusie dat HYVIDO meer stikstof kan opnemen en omzetten.
Bij elk bemestingsniveau haalt Hybride gerst de hoogste opbrengst. Zo haalt HYVIDO gerst bij 136 eenheden N per hectare dezelfde opbrengst als een gewone gerst bij 166 eenheden.

Grafiek (bron: DLR-Duitsland 2015-2020)

 

HYVIDO hybride gerst haalt bij 136 eenheden N per hectare dezelfde opbrengst als een gewone gerst bij 166 eenheden.

Gelijkaardige resultaten werden in 2021 door CRA Gembloux behaald.

  • Bij 140 kg N/ha haalt HYVIDO 600kg extra per hectare (= +150€/ha*),
  • bij 105 kg N/ha bedraagt het verschil zelfs 800 kg per hectare.

Een winst van maar liefst 200 €/ha* (bij een gerstprijs van 250 €/ton gerekend).

Grafiek : CRA Gembloux stikstofbemestingsproef

 

Bij 140 kg N/ha haalt HYVIDO hybride wintergerst 600kg extra per hectare (= +150€/ha*), bij 105 kg N/ha bedraagt het verschil zelfs 800 kg per hectare. Een winst van maar liefst 200 €/ha*.

Met de huidige hoge graanprijzen en dure meststoffen is HYVIDO rendabeler dan ooit

Kies je voordeel met de volgende rassen, verkrijgbaar voor de komende uitzaai:

TEKTOOJETTOOSY GALILEOOSY SCOOPSY DAKOOTA, SY RANGOON, SY LOONA,, SY KINGSTONSY LAVENDEL, SY COLYSEOO EN SY MOOVY