De voordelen van Jettoo hybride wintergerst

 • Zeer hoog opbrengstpotentieel en uitstekende kwaliteit
 • Zeer goede ziektetoleranties

HYVIDO Hybride gerst geeft tot 600 kg meeropbrengst per hectare extra!

Resultaten Jettoo

Rassenproeven CARAH en CRA 2021-2023. 

Met 1 fungicidenbehandeling. Relatieve korrelopbrengsten (gemiddeld, gewogen) van de 20 rassen getest in de 3 jaren, in % tov 5 getuigen (Esprit, Jakubus, KWS Wallace, LG Zeta et LG Zoro).

Rassenproeven CARAH en CRA 2021-2023. Met 1 fungicidenbehandeling

HYVIDO Hybride rassen geven beduidend meer opbrengst

Kenmerken en toleranties Jettoo hybride wintergerst 

 • Doorschieten : gemiddeld
 • Vroegrijpheid : halflaat
 • Lengte : gemiddeld
 • Hectolitergewicht : zeer hoog
 • Meeldauw : weinig gevoelig
 • Netvlekkenziekte : weinig gevoelig
 • Bladvlekkenziekte : goed tolerant
 • Dwergroest : weinig gevoelig
 • Gele Mozaïek BaY MV-1 : resistent
 • Wintervastheid : goed
 • Legering : gevoelig

De sleutels tot succes

 • Zorg voor een perfect zaaibed
 • Zaai tussen half september en eind oktober
 • Aanbevolen zaai/plantdichtheid : gemiddeld 3,6 eenheden/ha van 500.000 korrels per hectare (=180 korrels/m²).
 • De zaaidichtheid is ongeveer 25% lager dan bij klassieke gerst en afhankelijk van bodem- en weersomstandigheden
 • Gewenst aantal planten per m² : 180. Regel de zaadhoeveelheid op basis van het DKG en verhoog dit naar het einde van de zaaiperiode.
 • Zaai op een diepte van 2 cm 
Quand le rendement compte! HYVIDO orge hybride

HYVIDO ook dit jaar weer aan top

HYVIDO Hybride gerstrassen stelen ook in 2022 het veld! LCG resultaten

Tips van onze technisch specialist voor aangepaste teeltwijze hybride gerst

HYVIDO Teelttechniek

Tips van onze Technisch Specialist voor de beste resultaten

HYVIDO Hybride gerst is meer dan alleen een hoge opbrengst. Nu ook naast een tolerant ras ook een ras dat resistent is voor gerstvergelingsziekte (BYDV)

Wat is HYVIDO hybride gerst?

Wij leggen u de meerwaarde uit van onze HYVIDO gerstrassen. Profiteer ook!

Maak kennis met onze hybride gerstrassen

Maak kennis met de nieuwe gerstrassen

Maak uw keuze uit ons grote assortiment HYVIDO hybride gerstrassen