You are here

De voordelen van Jettoo hybride wintergerst : 

 • Hoogste opbrengstpotentieel, jaar na jaar 

 • Betere ziektetoleranties, dus meer opbrengstzekerheid

 • Meer stabiliteit : reageert beter op bodemheterogeniteit en stress   

 • Efficiëntere benutting van water en nutriënten door de betere beworteling

Bonus van > 600 kg/ha extra, > 150 € extra per hectare (bij een gemiddelde gerstprijs van 250 € / ton)

Hyvido Jettoo resultaten LCG  2018-2021: 104,7 !

Korrelopbrengst wintergerst Landbouw Centrum Granen Vlaanderen 

Gemiddelde meerjarige resultaten LCG Vlaanderen (2018-2019-2020)

"Bonus HYVIDO": > 600 kg/ha!

Grafiek: gemiddelde opbrengst in kg/ha

Gemiddelde meerjarige resultaten korrelgerst LCG Vlaanderen (2018-2019-2020)Roel van Avermaet: Gerst is zo'n mooi gewas!

Kenmerken en toleranties Jettoo hybride wintergerst: 

 • Doorschieten : gemiddeld

 • Vroegrijpheid : halflaat

 • Lengte : gemiddeld

 • Hectolitergewicht : zeer hoog

 • Witziekte : weinig gevoelig

 • Netvlekkenziekte : weinig gevoelig

 • Bladvlekkenziekte : goed tolerant

 • Dwergroest : weinig gevoelig

 • Gele Mozaïek BaY MV-1 : resistent

 • Wintervastheid : goed

 • Legering : gemiddeld

HYVIDO hybride gerst in het kort

HYVIDO hybride gerst in het kort

Wat is HYVIDO?

Wat is HYVIDO eigenlijk ?

Wij vertellen u graag meer over ons hybride gerstconcept !

zaaizaadbehandeling in gerst is de beste verzekering voor een maximaal rendement

Zaaizaadbehandeling

Meer weten over de unieke werking van VIBRANCE™ STAR?

HYVIDO Hybride gerst laat ook in 2019 uitstekende resultaten zien, ook tov rassen met tolerantie voor gerstvergelingsziekte

Resultaten HYVIDO

Overtuig uzelf met de resultaten 2016 t/m 2021

Tips van onze technisch specialist voor aangepaste teeltwijze hybride gerst

Teelttechniek HYVIDO

Tips van onze Technisch Specialist