You are here

HYVIDO : SY KINGSTON

Zeer legervast hybride gerstras

Voordelen SY Kingston hybride gerst :

 • Hoogste opbrengstpotentieel en geschikt voor alle grondsoorten

 • Betere ziektetoleranties, dus meer opbrengstzekerheid

 • Zeer legervast

Bonus van > 600 kg/ha extra, > 150 € extra per hectare (bij een gemiddelde gerstprijs van 250 €/ ton)

Resultaten CRA 2020 : SY Kingston 103 %
Gemiddelde van drie proeven 

SY Kingston is een zeer legervast Hybride gerstras van Syngenta

Gemiddelde meerjarige resultaten LCG Vlaanderen (2018-2019-2020)

"Bonus HYVIDO": > 600 kg/ha!

Grafiek: gemiddelde opbrengst in kg/ha

Gemiddelde meerjarige resultaten korrelgerst LCG Vlaanderen (2018-2019-2020)Roel van Avermaet: Gerst is zo'n mooi gewas!

Kenmerken en toleranties SY Kingston hybride gerst

 • Doorschieten : gemiddeld

 • Vroegrijpheid : halflaat

 • Lengte : gemiddeld tot hoog

 • Hectolitergewicht : hoog

 • Witziekte : weinig gevoelig

 • Netvlekkenziekte : gemiddeld gevoelig

 • Bladvlekkenziekte : weinig tot gemiddeld gevoelig

 • Dwergroest : weinig gevoelig

 • Gele Mozaïek BaY MV-1 : resistent

 • Wintervastheid : gemiddeld gevoelig

 • Legering : weinig gevoelig

HYVIDO hybride gerst in het kort

HYVIDO hybride gerst in het kort

Wat is HYVIDO?

Wat is HYVIDO eigenlijk ?

Wij vertellen u graag meer over ons hybride gerstconcept !

zaaizaadbehandeling in gerst is de beste verzekering voor een maximaal rendement

Zaaizaadbehandeling

Meer weten over de unieke werking van VIBRANCE™ STAR?

HYVIDO Hybride gerst laat ook in 2019 uitstekende resultaten zien, ook tov rassen met tolerantie voor gerstvergelingsziekte

Resultaten HYVIDO

Overtuig uzelf met de resultaten 2016 t/m 2021

Tips van onze technisch specialist voor aangepaste teeltwijze hybride gerst

Teelttechniek HYVIDO

Tips van onze Technisch Specialist