HYVIDO : SY GALILEOO

Meest productieve hybride Europese wintergerst Hoogste opbrengstpotentieel, jaar na jaar . Betere ziektetoleranties, dus meer opbrengstzekerheid. Goede kouderesistentie

HYVIDO : SY Galileoo

Meest productieve hybride Europese wintergerst

De voordelen van SY Galileoo hybride wintergerst :

 • Meest productieve hybride Europese wintergerst
 • Hoogste opbrengstpotentieel, jaar na jaar
 • Betere ziektetoleranties, dus meer opbrengstzekerheid
 • Goede kouderesistentie

Bonus van > 600 kg/ha extra, > 150 € extra per hectare (bij een gemiddelde gerstprijs van 250 €/ton)

Landbouwcentrum Granen Vlaanderen Meerjarig 2018-2021 SY Galileoo : 104,3 !

 

SY Galileoo Hyvido hybride gerst resultaten over2018- 2021 Landbouw Centrum Granen

Gemiddelde meerjarige resultaten LCG Vlaanderen (2018-2019-2020)

format_quote

Bonus HYVIDO: > 600 kg/ha!

format_quote
chevron_left
chevron_right

Grafiek: gemiddelde opbrengst in kg/ha:

Bonus Hyvido
Roel van Avermaet

Kenmerken en toleranties SY Galileoo hybride wintergerst :

 • Doorschieten : gemiddeld
 • Vroegrijpheid : halflaat
 • Lengte : gemiddeld tot hoog
 • Hectolitergewicht : hoog
 • Witziekte : weinig gevoelig
 • Netvlekkenziekte : weinig tot gemiddeld gevoelig
 • Bladvlekkenziekte : weinig tot gemiddeld gevoelig
 • Dwergroest : gemiddeld gevoelig
 • Gele Mozaïek BaY MV-1 : resistent
 • Wintervastheid :  gemiddeld gevoelig
 • Legering : weinig gevoelig

HYVIDO hybride gerst in het kort

Wat is HYVIDO?

Wat is HYVIDO eigenlijk ?

Wij vertellen u graag meer over ons hybride gerstconcept !

Zaaizaadbehandeling in gerst

Zaaizaadbehande-ling in gerst

Meer weten over de uniek werking van VIBRANCE STAR?

HYVIDO Hybride gerst laat ook in 2019 uitstekende resultaten zien, ook tov rassen met tolerantie voor gerstvergelingsziekte

Resultaten HYVIDO

Overtuig uzelf met de resultaten 2016 t/m 2021

Tips van onze technisch specialist voor aangepaste teeltwijze hybride gerst

Teelttechniek HYVIDO

Tips van onze Technisch Specialist