You are here

Ziektebestrijding in peer

Schurft

Schurft (Venturia spp.) vormt in de perenteelt een probleem gedurende het gehele teeltseizoen. De ascosporen verspreiden zich zodra de temperatuur in het voorjaar stijgt. Wanneer de schurftaantasting matig tot zwaar is, kan dit leiden tot bewaarschurft. De schimmel kan de opbrengst en kwaliteit van de peer aanzienlijk beïnvloeden. 

Aangetaste bladeren vertonen olijfgroene vlekken, die snel groter en bruin-zwart worden en de bladeren tenslotte doen afsterven. Vruchtaantasting is herkenbaar aan kleine olijfgroene tot grijze aangetaste plaatsen, waarvan het centrum ingedroogd is en eventueel littekens vertoont.

Wanneer de schurftaantasting matig tot zwaar is, kan dit leiden tot bewaarschurft.

Zwartvruchtrot

Zwartvruchtrot (Stemphylium vesicarium) kan zowel het blad als de vrucht aantasten. Deze schimmel groeit zeer goed op dood bladmateriaal en produceert daar zijn sporen (conidiën).
Al vroeg in het seizoen (februari) worden rijpe ascosporen gevonden. Uit deze ascosporen worden de conidiën uitgestoten. Deze periode loopt tot eind mei.

De meest effectieve periode om Stemphylium, maar ook dode knoppen (Alternaria) te bestrijden is vanaf half mei tot half juni. In deze periode moet op percelen die verdacht zijn gespoten worden. De eerste symptomen van zwartvruchtrot worden eind juni – begin juli zichtbaar.

Onze middelen hebben naast een uitstekende zwartvruchtrotbestrijding ook een goede nevenwerking op dode knoppen (Alternaria).

Bewaarziekten

Onder de verzamelnaam bewaarziekten schuilen veel schimmelziekten. Enkele voorbeelden van typische bewaarziekten zijn: Botrytis, Neofabraea, Nectria, Monilia, Cadophora, spatschurft en Penicillium. Afhankelijk van de rassen en bewaarmethode komt de ene bewaarziekte meer of minder voor dan de andere. Ongeveer 6 weken voor het fruit geplukt gaat worden, starten de behandelingen tegen bewaarziekten.

Bewaarrot kan grote financiële schade veroorzaken. Het op tijd starten met je afspuitschema is van groot belang. Bewaarrot kost altijd geld. Een goede bescherming van het fruit tegen bewaarziekten is één van de meest rendabele toepassingen bij de fruitproductie. Bewaarrot is een complexe materie, omdat meerdere schimmels hiervan de veroorzakers zijn. Bovendien infecteren ze de vruchten niet allemaal op hetzelfde moment en daarom moet de bestrijding over een langere periode effectief worden aangepakt.

Switch
550_x_388_bnl_Serenva