You are here

Geef bewaarrot geen kans

Bewaarrot is een complexe materie, omdat meerdere schimmels hiervan de veroorzakers zijn. Bovendien infecteren ze de vruchten niet allemaal op hetzelfde moment en daarom moet de bestrijding over een langere periode effectief worden aangepakt. De meest belangrijke bewaarziekten zijn Botrytis, Neofabraea (Gloeosporium), Monilia, Cadophora, spatschurft en Penicillium. Bij de keuze van het afspuitschema is de afnemer van groot belang.

De meeste supermarkten stellen eisen aan de residuen die ze op het fruit accepteren. Sommigen kiezen voor een maximaal aantal actieve stoffen in combinatie met een percentage van de MRL. Anderen kiezen alleen voor een percentage van de MRL per actieve stof of een percentage van de som van de MRL’s. Tegenwoordig wordt de ArfD-waarde steeds belangrijker. Deze meetwaarde zegt iets over de voedselveiligheid. Als je voldoet aan de bovenwettelijke MRL-eis betekent dit niet automatisch dat een werkzame stof ook voldoet aan de ARfD eisen. Alle gangbare middelen tegen bewaarziekten worden bij de oogst teruggevonden, hetgeen moet omdat het fruit ook tijdens de bewaring beschermd moet blijven.

Advies bewaarziekten voorkomen

De bestrijding van het complex bewaarziekten vraagt om een goed doordachte en effectieve aanpak. Effectief omdat het scala aan schimmels groot is en alleen breedwerkende middelen dus goed genoeg zijn. Goed doordacht omdat de aanwezigheid van werkzame stoffen, die voor een goede en lange beschermende noodzakelijk zijn, voor problemen bij de afzet naar handel en supermarkten kunnen zorgen.

Switch® en Geoxe® sluiten naadloos aan bij het bovengenoemde, omdat beide producten een sterke- en brede werking hebben tegen vrijwel alle schimmels die hierboven benoemd zijn. Én omdat de werkzame stoffen bij toepassingen volgens het etiket niet tot afzetproblemen leiden.

Bewaarziektes voorkomen bij appels en peren

De bestrijding van bewaarziekten vraagt om een goed doordachte en effectieve aanpak. Effectief omdat het scala aan schimmels groot is en alleen breedwerkende middelen dus goed genoeg zijn. Goed doordacht omdat de aanwezigheid van werkzame stoffen, die voor een goede en lange beschermende noodzakelijk zijn, voor problemen bij de afzet naar handel en supermarkten kunnen zorgen. Geoxe heeft een sterke- en brede werking tegen vrijwel alle schimmels.

Geoxe, een fungicide in de bestrijding van vruchtrot bij appel en peer

Een belangrijk aspect bij de teelt van pitfruit is een goede bestrijding van allerhande ziekten en plagen gedurende het seizoen. Het niet onder controle houden van bepaalde schimmels of insecten kan immers leiden tot belangrijke schade met grote financiële verliezen tot gevolg. Wanneer men hierin slaagt en een succesvolle pluk achter de rug heeft, begint een tweede luik in het hele fruitteeltgebeuren, namelijk de verkoop alsook de bewaring van het fruit. In de afgelopen 50 jaar heeft het gebruik van gecontroleerde atmosfeer (CA) en ultra lage zuurstofgehalte (ULO) opslagruimtes een belangrijke verandering teweeggebracht. Het is één...

Geoxe, een fungicide in de bestrijding van vruchtrot bij appel en peer

Een belangrijk aspect bij de teelt van pitfruit is een goede bestrijding van allerhande ziekten en plagen gedurende het seizoen. Het niet onder controle houden van bepaalde schimmels of insecten kan immers leiden tot belangrijke schade met grote financiële verliezen tot gevolg. Wanneer men hierin slaagt en een succesvolle pluk achter de rug heeft, begint een tweede luik in het hele fruitteeltgebeuren, namelijk de verkoop alsook de bewaring van het fruit. In de afgelopen 50 jaar heeft het gebruik van gecontroleerde atmosfeer (CA) en ultra lage zuurstofgehalte (ULO) opslagruimtes een belangrijke verandering teweeggebracht. Het is één...