Zwartvruchtrot

Ziektebestrijding in peer

Stemphylium (zwartvruchtrot) in peer

Zwartvruchtrot (Stemphylium vesicarium) in peer

Er bestaan verschillende soorten Stemphylium waarvan er enkele schadelijk zijn in peer. Het is een saprofytische schimmel, die zich ontwikkelt op dood organisch materiaal. De schimmel kan tijdens het volledige groeiseizoen zorgen voor infecties. Na een infectie kan de schimmel lange tijd aanwezig blijven. De eerste symptomen zijn moeilijk te voorspellen. De meeste infecties gebeuren in de maanden mei en juni en de symptomen zien er vaak uit als kleine vlekjes. Infecties in de maanden juli en augustus geven vaak grotere vlekken.

Hoe ontstaat zwartvruchtrot in peer?

Stemphylium is een zwakte-schimmel en slaat toe wanneer de bomen last hebben van stress. Een eerste vorm van stress kan veroorzaakt worden door een hogere grondwatertafel in de winter. Hierdoor hebben de bomen een kleiner wortelvolume in het nieuwe groeiseizoen. Tijdens het groeiseizoen zijn er extremere (weers)omstandigheden die ook voor stress kunnen zorgen. Wanneer er tijdens zo’n stress-moment ook nog de ideale temperatuur en luchtvochtigheid zijn, dan kan de schimmel ontstaan.

Hoe herken ik zwartvruchtrot in peer?

Deze schimmel veroorzaakt kleine bruin-zwarte ingezonken vlekjes op de bladeren, bladstelen, twijgen en vruchten. De vlekken hebben een lichte rand met daar omheen een oranje-rode kleur. De schimmel infecteert het best bij 21-23 graden Celsius en heeft dan lange tijd bladnat nodig. De schimmel overleeft op afgevallen bladeren als mycelium en conidiën. Ook worden er ascosporen gevormd. Dit is de belangrijkste infectiebron in het voorjaar. De infectie vindt plaats via huidmondjes en wonden.

Teelttechnische maatregelen

Bij de bestrijding van zwartvruchtrot is het advies enkele teelttechnische maatregelen te nemen. De belangrijkste infectiebron is de grasstrook. Hieruit kunnen de sporen van Stempylium zich verspreiden. Bij een zware aantasting is het aan te raden het blad te versnipperen en of te verwijderen. Daarnaast is het ook aan te raden dat u zorgt voor een gezonde bodem en bodemprofiel en een goede drainage.

Onze oplossingen voor zwartvruchtrot

De infectie van Stemphylium is heel moeilijk te voorspellen, daarom is het advies kort na de bloei al te starten met een sterk schema, zeker in percelen met een historie van Stemphylium-aantasting. De meeste infecties gebeuren in de periode kort na de bloei, dat is rond eind april tot eind juni. In deze periode moet u dan ook de sterkere middelen Switch/Serenva inzetten. Als u Geyser inzet tegen schurft dan kan u rekenen op een goede nevenwerking tegen Stemphylium.

Switch®/Serenva® en zwartvruchtrot

Uit eerder onderzoek, is gebleken dat Switch/Serenva één van de sterkste middelen is om Stemphylium te bestrijden. Het heeft zowel een preventieve als curatieve werking. Gebruik Switch/Serenva zoveel mogelijk ter preventie van zwartvruchtrot. Ons advies is om een eerste behandeling met Switch/Serenva uit te voeren 10-14 dagen na de bloei. Herhaal dit na 10-14 dagen. Hiermee wordt een goede basis gelegd in de bestrijding van Stemphylium. Ons advies: Switch dosering 0,5kg/ha fruitboomhaag(LWA) of 0,75 kg/ha standaardboomgaard

Geyser® en zwartvruchtrot

Wanneer je Geyser in de nabloeiperiode van peer inzet tegen schurft dan kan je ook rekenen op een goede nevenwerking tegen Stemphylium. Geyser heeft een heel goede curatieve en ook preventieve werking zowel tegen schurft, roest en Stemphylium. Ons advies: Geyser dosering 100 ml/ha fruitboomhaag(LWA) of 0,75 kg/ha standaardboomgaard.

Ons advies voor een gezonde perenteelt

Wij hebben ook oplossingen voor onkruidbestrijding, schurft, meeldauw perenroest en bewaarziekten. Onze Crop Advisors geven graag een passend advies om uw perengewas gezond te houden en de vruchten vrij te houden van bewaarschimmels.