Bescherming tegen bewaarziekten en fruitmot!

Conference peren pluk in Be

Na enkele droge en warme zomers hebben we terug een typische Belgische zomer met bijjna elke dat wel ergens een plaatselijke bui. Dit is de basis voor kwaliteitsfruit. Elk % rot is er eentje teveel. Elk jaar worden er frigo’s geopend met een te hoog % rot. Langer bewaren vereist een betere bescherming. 

Bewaarrot

300x200_BNL_koelcellen

Bewaarrot is een complexe materie omdat meerdere schimmels hiervan de veroorzakers zijn. Bovendien infecteren de schimmels de vruchten niet allemaal op hetzelfde moment en daarom moet de bescherming/bestrijding over een langere periode worden aangepakt. De meest belangrijke bewaarziekten zijn Botrytis, Neofabraea, Monilia, Cadophora, spatschurft en Penicilium.

Het op tijd starten en de keuze van je afspuitschema is van groot belang! 

Advies van onze crop advisor Mario Lagrou.

De meeste supermarkten stellen eisen aan de residuen. Daarom zijn niet alleen de technische aspecten van een middel belangrijk, maar ook hoe het middel zich gedraagt ten aanzien van residu en Arfd-waarde. Alle gangbare middelen tegen bewaarziekten worden bij de oogst teruggevonden. Dat is normaal, omdat de vruchten ook tijdens de bewaring beschermd moeten blijven. Om tot een goede keuze van het afspuitschema te komen is het volgende van belang:

  • Bewaarduur en bewaarcondities
  • Technische aspecten van de middelen
  • Eisen van uw afnemer

Kies een schema dat zoveel mogelijk ruimte biedt, zowel ten aanzien van bewaarduur als van afnemer. SWITCH® en GEOXE®passen hier perfect in.

Conference peren in fruitkist

Ons advies

De actieve stof fludioxonil in SWITCH en GEOXE heeft de sterkste en breedste werking tegen de belangrijkste bewaarziekten. SWITCH en GEOXE zijn de ideale middelen om nu in te zetten voor de oogst. Ze combineren een sterke en brede werking. SWITCH heeft naast een uitstekende preventieve werking van de actieve stof fludioxonil een curatieve werking door de aanwezigheid van cyprodinil. Met de curatieve werking van SWITCH kan je de latente aantastingen aanpakken.

De dosering van SWITCH bedraagt 0,5 kg/ha fruitboomhaag( LWA) of 0,75 kg/ha standaardboomgaard. GEOXE past u toe in een dosering van 0,25 kg/ha fruitboomhaag (LWA) of 0,375 kg/ha standaardboomgaard (omrekeningsfactor 1,5 van LWA naar standaardboomgaard). Bij hogere plantages mag je maximaal 0,45 kg/ha standaardboomgaard of 0,45 kg/ha grondoppervlak GEOXE inzetten.

Klik op de logo's voor meer informatie over:

GEOXE, Fungicide

Laat je niet verrassen door de tweede generatie fruitmot

Het is raadzaam en aangewezen de vallen voor fruitmot heel goed op te volgen. Op percelen met een vroege eerste generatie is de kans groot dat er een tweede generatie volgt. Op dit moment, dus kort voor de oogst, kan je alleen nog middelen inzetten met een korte veiligheidstermijn.

Voor een goede bestrijding zonder risico op residu is AFFIRM® op dit moment nog het enige effectieve beschikbare middel. AFFIRM heeft een wachttijd van 3 dagen. AFFIRM pas je toe aan 2 kg/ha fruitboomhaag of 3 kg/ha standaardboomgaard. Bij aanhoudende druk kan je de behandeling nog eens herhalen. AFFIRM mag maximaal 3 keer ingezet worden. Naast de erkenning op fruitmot, heeft de ervaring ons geleerd dat AFFIRM tevens bladrollers, bladmineerders en andere rupsen bestrijdt

Klik op het Affirm logo voor meer informatie

     

300x200_BNL_Fruitmot