Affirm®

Affirm

Sinds 2012 zetten we als sector volop (solo) chlorantraniliprole in voor de bestrijding van fruitmot. De laatste jaren vertrouwen we er als fruitsector soms blind op. Net zoals bij schimmels, moeten er ook bij insecten gewisseld worden tussen verschillende actieve stoffen. Juist voor het resistentiemanagement. Het zou erg zonde zijn om een goed middel kwijt te raken door verkeerd gebruik. Zoals u ook weet komen er niet veel nieuwe insecticiden bij. Daarnaast verwachten we de komende jaren nieuwe kever-middelen uit dezelfde groep van chlorantraniliprole. Ook om daarvan de 100% werking te behouden, zullen we nu al moeten afwisselen. Affirm is een unieke stof in vergelijk met chlorantraniliprole en daarom perfect geschikt als afwisselpartner in het resistentie management.

Wat is Affirm

Affirm helpt u met uw gewas vrij te houden van rupsen en bladrollers, zoals fruitmot. Affirm heeft daarnaast ook een zeer gunstig residuprofiel. Zodat u mooi vermarktbaar fruit heeft. Daarnaast komt Affirm uit een unieke groep waardoor er geen kruisresistentie gevaar is met diamiden zoals chlorantraniliprole.

Affirm en rupsen

Affirm is een echt rupsenmiddel. Dit betekent dat Affirm ook alleen werkt op rupsen. Na toepassing dient Affirm door de rups te worden opgegeten. Nadat het rupsje Affirm heeft opgegeten stop de vraat heel snel. Vaak al na 1 uur! Hierdoor minimaliseert de schade. Het rupsje kan nog wel enkele dagen in leven blijven.

Affirm en nuttigen

Affirm heeft een gering effect op nuttigen, dit wordt door veel proeven ondersteund. Affirm heeft een effect op nuttigen wanneer het insect in direct contact komt met de spuitvloeistof. Affirm is ongevaarlijk na opdrogen spuitvloeistoffen. We hebben ook vele proeven over de balans in het perceel. Deze verandert niet na inzet Affirm!

Residuprofiel Affirm

Affirm heeft een zeer gunstig residuprofiel. Bij appel en peer is er na 3 dagen al geen residumeer meetbaar. En bij pruim al na 7 dagen. Omdat Affirm geen residu geeft, behoudt u volledige markttoegang. De laatste jaren worden het aantal werkzame stoffen en de som van de MRL’s en ARfD’s steeds belangrijker. De middelen die we er als sector bij hebben gekregen hebben over het algemeen ook een lange 0-residutermijn. Daar komt nog bij dat Kaliumfosfiet als extra werkzame stof gerekend kan worden.

Toepassen

Affirm wordt snel opgenomen in het blad. Na opname behoudt het zijn werking voor 14 dagen. Een uitvloeier zoals Agral Gold verbeterd de opname. Affirm kan het beste na zonsondergang worden toegepast omdat de werkzame stof door UV kan worden afgebroken. In het blad is Affirm erg stabiel.