You are here

AFFIRM, Insecticide

AFFIRM

Laatste update:
22.11.2019

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9815P/B
Formulering: 
SG (Wateroplosbaar granulaat)

Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht) (Cichorium endivia var latifolia et crispum)

Appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Aubergine/eierplant en pepino (onder bescherming) (Solanum melongena - Solanum muricatum)

Babyleaf (geoogst tot het stadium 8 bladeren) (onder bescherming) (babyleaf (harvested before BBCH 18))

Babyleaf (geoogst tot het stadium 8 bladeren) (open lucht) (babyleaf (harvested before BBCH 18))

Basilicum (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming) (Ocimum basilicum)

Basilicum (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Ocimum basilicum)

Basilicum (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Ocimum basilicum)

Basilicum (consumptie bladeren) (open lucht) (Ocimum basilicum)

Basilicum (consumptie bladeren) en eetbare bloemen (consumptie bloemen) (onder bescherming) (Ocimum basilicum and edible flowers)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P391, SP1