Quantis

Quantis is eenvoudig toepasbaar

Niet alleen in Belgïe, maar ook in Nederland, Duitsland en de UK is Quantis uitgebreid getest in aardappelen. Alle onderzoeken wijzen in dezelfde richting: Quantis, ingezet voorafgaand aan een moment wat voor het aardappelgewas stressvol is, geeft gemiddeld 5% meer opbrengst. Hiermee is het toepassen van QUANTIS een zeer rendabele investering, die zichzelf na enkele keren terugbetaald. Een stressmoment kan enerzijds een moment zijn wat vanuit de ontwikkeling van de plant zelf komt, zoals knolzetting en bloei, waarbij extra energie wordt gevraagd. Anderzijds zijn er momenten van stress veroorzaakt door de omgevingsfactoren zoals hitte en droogte. In onderstaande advisering van Quantis, wordt met beide vormen van stress - vanuit de plant zelf en vanuit de omgevingsfactoren – rekening gehouden. 

 

 

Quantis

Algemeen advies

  • Quantis is een eenvoudig toe te passen vloeibaar product
  • De dosering is 2 l/ha per bespuiting
  • Het aantal toepassingen per seizoen is niet aan een minimum of maximum geboden, het is immers afhankelijk van het aantal stressmomenten. Maar gemiddeld volstaan per seizoen 3 toepassingen
  • Tussen 2 toepassingen wordt een tijdsinterval van 2 weken aanbevolen
  • Quantis is probleemloos mengbaar met ander middelen zoals herbiciden, insecticiden en fungiciden. In de praktijk hoeft dus geen aparte bespuiting te worden uitgevoerd, maar kan het product worden toegevoegd aan de standaard phytophthora-bespuitingen of aan bijvoorbeeld een luis- of virusbestrijding

 

 

Quantis

Wanneer Quantis inzetten?

Zoals eerder gezegd ervaart een plant stress vanuit het groeistadium waarin hij verkeert (knolzetting en bloei vragen veel energie en zijn dus stressvol) en vanuit de omgevingsfactoren (zoals hitte- en droogtestress). Om een aardappelgewas weerbaarder te maken en ongestoord te laten groei , is het advies voor het tijdstip van toepassen als volgt:

  • Voer een eerste bespuiting uit rondom het moment van knolzetting (aardapelen 15-20cm = kramstadium). Dit is dus een vaste, planbare toepassing.
  • De tweede bespuiting vindt twee weken na de eerste plaats.
  • De derde toepassing vindt plaats twee weken na de tweede toepassing, rond de bloei.
Quantis stadium

Download de Quantis brochure met alle informatie