Let op! De schurft sporen kunnen weer toeslaan

Perenbloesem in Sint- Truiden

Schurftbestrijding in appel en peer

Momenteel zitten we in een wisselvallige weerperiode. Plaatselijke regenbuien in combinatie met langere bladnatperiodes kunnen zorgen voor infectiegevaar. 
In deze periode is het erg belangrijk om het gewas/vruchten vrij te houden van schurft. Het is niet altijd mogelijk om voor elke schurftinfectie voldoende preventief te beschermen. 
GEYSER® is, naast zijn goede preventieve werking, een sterk curatief schurftmiddel en wordt best zo snel mogelijk na een infectie gebruikt in combinatie met een contactmiddel. 

Let op: de curativiteit neemt af in functie van de tijd. GEYSER heeft  naast de werking tegen schurft ook een werking tegen witziekte en een nevenwerking tegen roest en stemphylium.

Schurft op appelblad
 

ONS ADVIES in APPEL en PEER

GEYSER 0,1 l/ha fruitboomhaag (LWA=Leaf Wall Area) of 0,15 l/ha standaardboomgaard en dit maximaal vier keer.

Ook zwartvruchtrot vormt een bedreiging

Verschillende middelen hebben een werking op stemphylium. De eerste specifieke bespuiting is reeds gebeurd (10-14d na de volle bloei).  Hierbij kon je gebruik maken van verschillende middelen op basis van carboxamiden en/of strobilurines. Voor de tweede specifieke bespuiting - een tweetal weken na de eerste- zal de keuze van het product afhangen van welke producten je wil gebruiken in het afspuitschema naar bestrijding van bewaarziekten. In percelen met een zware druk van stemphylium is het aangewezen te kiezen voor een sterk middel zoals SWITCH®.  In percelen met weinig of geen druk kan je best andere middelen inzetten. 

300x200_BNL_zwartvruchtrot op peren

Op jaarbasis mag SWITCH maximaal 2 keer worden ingezet. Wil je SWITCH gebruiken tegen Stemphylium  dan kan je in het afspuitschema naast een bespuiting met SWITCH de tweede bespuiting vervangen worden door GEOXE® Op jaarbasis adviseren we maximaal een drietal keer fludioxonil te gebruiken.

Een alternatief voor SWITCH tegen Stemphylium is GEYSER. GEYSER wordt in deze periode gebruikt ter bestrijding van schurft.  GEYSER heeft naast een curatieve ook een preventieve schurftwerking en een goede (neven)werking tegen witziekte, roest en stemphylium.

ONS ADVIES:

SWITCH dosering: 0,5 kg/ha fruitboomhaag (LWA) of 0,75 kg/ha standaardboomgaard

GEOXE dosering: 0,25 kg/ha fruitboomhaag (LWA) of 0,375 kg/ha standaardboomgaard (omrekeningsfactor 1,5 van LWA naar standaardboomgaard). Bij hogere plantages mag je maximaal 0,45 kg/ha GEOXE® inzetten.

GEYSER dosering: 100ml/ha fruitboomhaag (LWA) of 150 ml/ha standaardboomgaard

(omrekeningsfactor 1,5 van LWA naar standaardboomgaard)

Vruchtschilvreter en fruitmot

De eerste vangst van fruitmot werd reeds waargenomen. Het inzetten van INSEGAR® is aangewezen in de strijd tegen fruitmot. Daarnaast heeft INSEGAR ook een werking tegen rupsen van bladrollers (vruchtschilvreter) en bladmineerders. Bij een vroege toepassing in mei geeft INSEGAR geen residu bij de oogst en hierdoor is het middel dus veilig inzetbaar.

300x200_BNL_rups grote appelbladroller

ONS ADVIES:

INSEGAR mag je tot tweemaal toe inzetten aan een dosering van 600 gr/ha standaardboomgaard. In peer kan je INSEGAR nog inzetten tot 1 juni.

Tip van Mario

Een curatieve bestrijding (Geyser) na infectie kan je beter een dag te vroeg uitvoeren dan een dag te laat! Curativiteit neemt af in functie van de tijd!!!