You are here

GEOXE, Fungicide

GEOXE

Laatste update:
04.03.2021

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10250P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Aardbeien (productieveld) (open lucht) (Fragaria x ananassa)

Aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht) (Fragaria x ananassa)

Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (onder bescherming) (Cichorium endivia var latifolia et crispum)

Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht) (Cichorium endivia var latifolia et crispum)

Anijs (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming) (Pimpinella anisum)

Anijs (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Pimpinella anisum)

Anijs (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Pimpinella anisum)

Anijs (consumptie bladeren) (open lucht) (Pimpinella anisum)

Appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Babyleaf (geoogst tot het stadium 8 bladeren) (onder bescherming) (babyleaf (harvested before BBCH 18))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • SP1, P333+P313, P402+P404, P280, P261, P302+P352, P391