INSEGAR - Insecticide | Syngenta Belgie

You are here

INSEGAR

Laatste update:
19.04.2019

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
8812P/B
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Pruimenbomen (open lucht) (Prunus domestica subsp. domestica)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H351, H410, EUH401, EUH210

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P272, P391, P201, P273, P363, SP1, P270, P280, P501, P308+P313