You are here

SAFIR, Fungicide

SAFIR

Laatste update:
22.03.2021

Fungicide

Registratienummer: 
10251P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Aardbeien (productieveld) (open lucht) (Fragaria x ananassa)

Aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht) (Fragaria x ananassa)

Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (onder bescherming) (Cichorium endivia / Cichorium intybus var. foliosum)

Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (onder bescherming) (Cichorium endivia var latifolia et crispum)

Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht) (Cichorium endivia / Cichorium intybus var. foliosum)

Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht) (Cichorium endivia var latifolia et crispum)

Anijs (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming) (Pimpinella anisum)

Anijs (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Pimpinella anisum)

Anijs (consumptie bladeren) (onder bescherming) (Pimpinella anisum)

Anijs (consumptie bladeren) (open lucht) (Pimpinella anisum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, EUH401, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P261, P404, P280, P391, SP1, P313, P402, P302, P352, P333