Tips: Laat uw maïsperceel GEEN snoepwinkel voor vogels of ritnaalden worden

Akkerbouwzaden
Vogelschade vogelvraat :  Vogel- en ritnaaldenschade kan overal voorkomen en een flinke schadepost opleveren. Gelukkig kunt u zelf het nodige doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Waar moet u op letten en welke middelen kunnen u hierbij ondersteunen?

Vogel- en ritnaaldenschade kan overal voorkomen en een flinke schadepost opleveren. Gelukkig kunt u zelf het nodige doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Waar moet u op letten en welke middelen kunnen u hierbij ondersteunen?  In feite dient u alles aan de basis goed doen. Zo komt het gewas snel door de eerste fase heen. Maar zonder middelen die vogels/ritnaalden weren, blijft altijd een kwetsbare beginfase bestaan. Een goede zaaizaadbehandeling is dus onontbeerlijk voor een goede start.  

“Het moet schoner, netter en dieper”. Aldus Roel van Avermaet (Technisch specialist) 

  • Zaai in een warme bodem (minimaal 8-10 ºC) 
  • Zaai gelijkmatig en diep genoeg en zorg dat er geen korrel zichtbaar is (6-7 cm). Bij met FORCE 20CS behandelde zaden dient minder diep gezaaid te worden (lees verderop hier meer over)  
  • Houd de bodemstructuur, vochtgehalte in de grond, de bemesting en de pH perfect. (link naar artikel uw topmaïs in de juiste bodem).  Zo krijgt de plant betere wortels en kan de vogel de plant lastiger uittrekken. 
  • Voorkom de aanwezigheid van ritnaalden (dit kan indirect vraat aan het zaad veroorzaken, de vogels zoeken de ritnaalden en vreten de maïszaden ook). Monitor preventief op de ritnaalden door een aardappel in te graven, door te snijden en te kijken of ze er zitten. Oud-collega André ten Heggeler legt in een kort filmpje uit hoe dat in zijn werk gaat.  

Welke zaaizaadbehandeling(en) kunt u dit seizoen inzetten in de maïsteelt? 

De uitdagingen in de maïsteelt nemen toe en we raken steeds meer chemische stoffen kwijt. VIBRANCE® is toegepast op alle Syngenta maïszaden. Het zorgt voor extra wortelgroei, betere bescherming tegen Rhizoctonia (bodemziekte) en meer drogestofopbrengst. Zo beschermen we de maïsplant maximaal.  De Syngenta Seeds zaaizaadbehandelingen worden vanaf 2022 verkocht onder de merknamen Elevation en Elevation Plus. Elevation is de STANDAARD behandeling en biedt een zeer goede basisbescherming. Elevation Plus bevat extra actieve stoffen tegen bijvoorbeeld vogelvraat (KORIT®420 FS)- of insectenschade (FORCE®20 CS). Hieronder de mogelijke zaaizaadbehandelingen voor dit seizoen: 

Zaadonstmetting mais voor seizoen 2024 standaard met VIBRANCE . Daarnaast ook met vogelafweer en/of anti-ritnaalden

Meer weten over onze zaaizaadbehandelingen? Klik hier  

Vogelafweer 

KORIT 420FS is een fungicide en heeft van alle alternatieven die op de markt zijn na het wegvallen van mesurol, de beste werking tegen vogelvraat. Al onze maïsrassen zijn dit seizoen beschikbaar met KORIT 420FS.

 

KORIT 420FS is een fungicide en heeft van alle alternatieven die op de markt zijn na het wegvallen van mesurol, de beste werking tegen vogelvraat. Syngenta zaadontsmetting met Korit beschikbaar voor 2022

Anti-ritnaalden 

FORCE 20CS is vooral gericht tegen schade door insecten zoals ritnaalden en wortelboorder. FORCE 20CS kan ook een oplossing bieden tegen bijvoorbeeld aantastingen van bonenvlieg (nevenwerking) op percelen rijk aan organisch materiaal. Deze zaaizaadbehandeling stimuleert ook de beginontwikkeling en wortelgroei, zodat het kiemplantje zich zo vlot mogelijk kan ontwikkelen.  

OPGELET : zaden behandeld met FORCE 20CS vereisen een aangepaste zaaidiepte van 3-4 cm. Alleen dan is er optimale werking tegen ritnaalden. Dit kunt u zien op onderstaande figuur.

Zaai met Force 20cs behandelde zaden niet dieper dan 3 cm, zo is uw mais het beste beschermd door de dampwerkting tegen ritnaalden

Tips voor de beste werking van zaden behandeld met Anti-ritnaalden zaaizaadbehandeling met FORCE 20CS :  

  • Niet dieper dan 3 à 4 cm zaaien : bij diepere zaai is de dampwerking minder effectief in de zone boven het zaadje.
  • Zaai alleen in warme grond (minimaal 10 graden) zodat de maïs snel kan opkomen : hoe trager de kieming, hoe meer kans op schade.
  • Houd rekening met het feit dat de huidige middelen minder sterk zijn dan de voorgangers : bij zware ritnaaldendruk kan een combinatie met het granulaat FORCE® EVO wenselijk zijn. 

Veilig gebruik behandelde zaaizaden  

U dient voorzichtig om te gaan met behandelde zaden. Voor tips voor uw eigen veiligheid en die van anderen klik hier .