Vijf regels omtrent veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen

Vijf gouden regels omtrent uw veiligheid en die van uw familie.
Vermijd direct contact voor  uw eigen veiligheid.  Houd de plaats van uw professionele activiteiten volledig gescheiden van uw privé. 

Veilig omgaan gewasbeschermingsmiddelen

Lees steeds goed het etiket!

• Lisez toujours les consignes de sécurité et les recommandations sur l'étiquette
• Préférez les produits plus sécurisants (granulés plutôt que poudres) et les emballages de qualité (S-Pac avec bouchon vert et scellé intégré)

Veilig omgaan gewasbeschermingsmiddelen

Let steeds goed op bij wat u doet

• Zorg voor een duidelijke scheiding tussen uw werk- en privé-leven
• Haastige spoed is zelden goed
• Concentreer u volledig op uw spuitwerkzaamheden (geen telefoon, geen sigaretten,...)

Veilig omgaan gewasbeschermingsmiddelen

Hygiëne staat centraal: Was regelmatig uw handen

• Zorg voor een goede reiniging van uw handen en handschoenen. Op alle momenten, op het erf of op uw percelen, zeker wanneer u de tractor betreedt
• Voorzie uw spuitinrichting van een uitrusting om handen en/of handschoenen te wassen

Veilig omgaan gewasbeschermingsmiddelen

Onderhoud uw spuitmateriaal goed

• Zorg voor een goed onderhoud van alle veiligheidsuitrustingen (vulbak, cabinefilters, deflectoren op zaaimachines), hecht groot belang aan een schone cabine

Veilig omgaan gewasbeschermingsmiddelen

Zorg voor uw eigen bescherming

• Draag steeds beschermende kleding (handschoenen, bril, schort of overall,...)
• Na toepassing deze kleding uittrekken
• Betreedt uw woning niet met de beschermende kleding