Waarom verdient een melkveehouder meer met beter verteerbare maïsrassen?

Akkerbouwzaden
Bij de keuze van een maïsras kijkt men, naast eigen ervaring en kuilanalyses, naar resultatentabellen met relatieve cijfers van de officiële rassenproeven. Meerjarige resultaten geven daarin het best de waardeverhoudingen tussen de rassen weer. Maar wat kunnen deze (veelal kleine) verschillen betekenen voor een melkveebedrijf, omgerekend in euro’s?

Bij de keuze van een maïsras kijkt men, naast eigen ervaring en kuilanalyses, naar resultatentabellen met relatieve cijfers van de officiële rassenproeven. Meerjarige resultaten geven daarin het best de waardeverhoudingen tussen de rassen weer. Maar wat kunnen deze (veelal kleine) verschillen betekenen voor een melkveebedrijf, omgerekend in euro’s?

De financiële waarde van opbrengst en VEM

Voor de berekening gaan we uit van het volgende:

 • 1 ton DS maïs per hectare extra =  6% relatieve opbrengst extra = +120€/ha  (+1% = 20€ extra per ha)
 • 20 VEM extra = 90 liter extra ruwvoermelkproductie = +36€/koe  (+10 VEM = 18€ extra per koe)

Afhankelijk van het gekozen type maïsras kan men met relatief kleine relatieve verschillen voor opbrengst en VEM toch de nodige euro’s extra verdienen (of verliezen).
We vergelijken 5 types met verschillende kenmerken:

 • “Standaard” ras :  een degelijk ras met opbrengst en VEM gelijk aan het gemiddelde van de getuigerassen. In de tabellen is dit : opbrengst en VEM relatief = 100, VEM-opbrengst 100
 • Een “opbrengst” type : hoge opbrengst (106 rel), maar een iets lagere verteerbaarheid
  (VEM relatief = 98), resulterend in een VEM-opbrengst 104
 • Een “kwaliteitsras” : met een opbrengst net onder de 100, maar een hoge voederwaarde 
  (102 VEM), en een bijhorende VEM-opbrengst van 99 relatief
 • POWERCELL type 1 ras : met een top verteerbaarheid (VEM 103), een goede opbrengst (100) en een VEM-opbrengst van 102. (voorbeelden zijn SY VITAMIN, SY DAKINI, SY SILVERBULL...)
 • POWERCELL type 2 ras : een evenwichtig maïsras met hoge opbrengst (103) én een hoge voederwaarde (101), en een VEM-opbrengst van 104
  (voorbeelden: SY NOMAD, SY REMUS, SY AMFORA,...)

Wat betekent dit voor een melkveebedrijf met 20 hectares maïs en 60 koeien?

tabel : berekening financiële opbrengst in functie van opbrengst en kwaliteit van een maïstype

 DS OPBRENGST per ha rel.VEM per kg DS rel.VEM-opbrengst per ha rel.verschil per ha in €verschil per koe in €verschil in € voor 20 haverschil in € voor 60 koeienverschil totaal in €
standaard

100

100

100

 

  

 

 

opbrengstras

106

98

104

120

-36

2.400

-2.160

240

kwaliteitsras

98

101

99

-40

18

-800

1.080

280

POWERCELL type 1

100

102

102

 

36

0

2.160

2.160

POWERCELL type 2

103

101

103

60

18

1.200

1.080

2.280

Het is duidelijk dat het belang van VEM niet onderschat mag worden. Een klein relatief verschil van 1 of 2 punten relatief in VEM (verteerbaarheid) heeft een veel grotere invloed dan opbrengstverschillen op het financieel resultaat.  Kortom : een melkveehouder kiest best voor de best verteerbare rassen (met een goed opbrengstpotentieel).  

En wat is het belang van zetmeel en zetmeelverteerbaarheid?

Verschillen in zetmeelgehalte en zetmeelverteerbaarheid worden steeds meer als verkoopsargument naar voor geschoven. Echter, deze kleine verschillen lijken minder invloed te hebben dan men soms beweert (maïszetmeel kan nagenoeg volledig verteerd worden. Zelfs bij zeer hoge opnames ligt de verteerbaarheid met ruim 94 % nog steeds zeer hoog).

Sommige bronnen tonen cijfers omtrent verschillen in pure dent- en flintgenetica, wat niet echt de realiteit is. De meeste zogenaamde “flint” rassen zijn immers flint/dent, en niet 100 % flint. Een scheve vergelijking dus...

En : bepaalde rassen kunnen dan wel een iets betere verteerbaarheid van het zetmeel hebben, maar deze boeten dan eventueel weer in op vlak van zetmeelgehalte en plantverteerbaarheid. Bovendien hebben andere factoren zoals oogstmoment, tijdstip van uitkuilen, korrelkneuzing,...veel meer invloed op zetmeel en de kwaliteit ervan.

De meest rendabele Syngenta rassen krijgen een kwaliteitslabel: POWERCELL™

POWERCELL™-rassen zorgen voor een maximaal rendement op het veld én in de stal.  Ze combineren meerdere belangrijke eigenschappen voor een winstgevende ruwvoer/melkproductie: 

 • Hoogste energieproducties per hectare  >  meer winst op het veld
 • Beste voederwaarde uit zetmeel én celwandverteerbaarheid > hogere voeropname, meer ruwvoermelk
 • Evenwichtige energie uit kolf én plant > gezondere dieren en hogere levensproductie
 • Betere droogtetolerantie > minder risico op droogteschade
 • Gezondere, stevigere “stay young” planten > minder ziektes en meer oogstflexibiliteit
   

Er zijn 2 types POWERCELL™ rassen beschikbaar. Type 1 zijn rassen met de allerhoogste VEM per kilogram droge stof (SY VITAMIN, SY DAKINI, SY SILVERBULL,..). Type 2 kenmerken zich door de hoogste VEM-opbrengsten (SY NOMAD, SY REMUS, SY AMFORA,....). Beide types geven een vergelijkbaar rendement.

Met POWERCELL™ rassen kunnen melkveehouders een pak meer EURO’s verdienen

Voor alle POWERCELL rassen en het volledige POWERCELL™ concept, klik hier