Ook bij droogtestress toont HYVIDO zich in het voordeel

Akkerbouwzaden
Door de betere beworteling kan HYVIDO hybride gerst van Syngenta beter gebruik maken van het aanwezige vocht, kan ze beter tegen droogte en levert ze meer op

De steeds vaker voorkomende droogteperiodes veroorzaken bij veel gewassen droogtestress met alle gevolgen vandien. Wat nu als je gewas hier juist goed mee om kan gaan?  Rassenkeuze in gerst kan veel stress voorkomen, we leggen je uit hoe dit kan.

HYVIDO gerst scoort in alle jaren beter dan gewone gerst. Bij droogte is dit nog meer uitgesproken. Syngenta vergeleek recentelijk prestaties onder optimale condities en onder droge omstandigheden. De uitkomsten van deze proef wijzen op volgende voordelen van HYVIDO hybride gerst :

  • Betere absorptie en optimaal gebruik beschikbaar vocht door o.a. groter wortelgestel
  • Bij droogtestress wordt het procentuele opbrengstverschil tussen HYVIDO en gewone gerst nog groter
  • Ook de graankwaliteit gaat minder snel achteruit bij de hybride rassen.

Benieuwd naar de HYVIDO hybride gerstrassen voor dit jaar?

Klik hier om naar het rassenoverzicht te gaan. Of download hier de folder van 2023 voor meer informatie over HYVIDO.

Ook in droge  tijden presteert HYVIDO bovengemiddeld