Insectenbestrijding in peer

Insectencontrole in peer

Bladluizen

De verscheidenheid aan bladluizen is in de fruitteelt zeer groot. In de perenteelt zijn luizen echter niet het grootste probleem. Luizen die voorkomen zijn de Zwarte Perenluis, Roze Perenluis en de Appel-grasluis. Deze luizen kunnen het hele jaar voorkomen en hebben zeer veel generaties. Ze veroorzaken schade in de vorm van misvorming van de bladeren en takken. Als de aantasting zeer zwaar is, kunnen hele takken afsterven.

Fruitmot, bladrollers en mineermot

De bestrijding van rupsen van verschillende vlinders/motten wordt steeds moeilijker. We hebben te maken met rupsen van de vruchtbladroller (Adoxophyes orana), leverkleurige bladroller (Pandemis heparana), appelvouwmijnmot (Phyllonorycter blancardella), appelbladmineermot (Stigmella malella), grote bladroller (Archips podana), rode knopbladroller (Spilonota ocellana) en heggebladroller (Archips rosana). De schade veroorzaakt door de fruitmot (Cydia pomonella) komt het meest voor. De eieren van de fruitmot worden vanaf mei tot en met augustus afgezet. De rups overwintert door zich in een cocon achter de schors te verschuilen.

Perenbladvlo

De perenbladvlo (kleine/grote/gewone) is een veel voorkomend insect in de perenteelt. Zij overwintert als volwassen insect in of buiten de boomgaard. Per seizoen komen 3-4 overlappende generaties voor. Vanaf maart worden de eieren afgezet op de takken van de boom. De larven van de perenbladvlo scheiden grote hoeveelheden honingdauw af. Deze honingdauw is een goede bodem voor roetdauwschimmels, waardoor ook de assimilatie van de bladeren sterk vermindert. Tevens treedt er vervuiling op van de vruchten waardoor de marktwaarde daalt.

Breedwerkende insectenbestrijding

Zuigschade door bladluizen en schade door  tripsen, bladrandkever, bladrollers, wantsen, rupsen zorgt voor verlies van opbrengst en kwaliteit van uw perenteelt. Dit kost u geld.