Onkruidmanagerment in maïs | Syngenta Belgie

You are here

Onkruidmanagement in maïs

Voorkom opbrengstderving en spuit op tijd

Voor of bij opkomst

Sommige onkruiden zijn moeilijk te bestrijden na opkomst. Een voorbeeld hiervan is gladvingergras. In een late na opkomst toepassing vallen de resutaten vaak tegen. Een goede bestrijding is mogelijk in een zeer vroege na opkomst bespuiting (2-bladstadium) of in een bespuiting voor opkomst.

werkingsspectrum

 

Na opkomst

Een vroege na-opkomst wint het altijd van een late na-opkomst.

Bij een vroege na-opkomst zijn de onkruiden nog klein en gemakkelijker te bestrijden, dit zowel voor de grassen als de moeilijkere dicotylen. De impact op de maïs is kleiner en hierbij ga je voor de hoogste opbrengst.  In sommige gevallen is later nog een correctie nodig, denken we hierbij aan haagwinde, zuring, zwaluwtong en in sommige gevallen opslag van chicorei of witloof.  Die laten we best even ontwikkelen vooraleer te bestrijden met een product op basis van prosulfuron.