Doornappel: nultolerantie

Vermeerdering

Elke doornappelplant produceert 500 tot 10.000 zaden waardoor deze plant een hoog vermeerderingsvermogen heeft.

Alcoloïden

Het alcoloïdegehalte in de plant (atropine, scopolamine, hyscyamine...) bedraagt 0,25 tot 0,5%. 

Giftigheid

Dodelijke giftigheid bij runderen vanaf een plant/25 m2

Doornappel

De doornappel is een onkruid dat de laatste jaren weer in aantallen toeneemt. Het grote vermeerderingsvermogen, de late opkomst en aanwezigheid in vele wisselteelten maken het tot een lastig uit te roeien onkruid.

Doornappel is ook een zeer giftige plant. De zaden en het blad zijn giftig voor mensen en dieren. 500 gram is bijvoorbeeld al dodelijk voor een rund.  

Verschillende stadia van de doornappel: kiembladeren, bloemen, vruchten

Doornappel bestrijden

Bestrijding van doornappel is extreem lastig en vraagt om een nauwkeurige controle van de percelen. Zaden van de doornappel kunnen in de bodem tot wel 75 jaar overleven. Beperk de ontwikkeling door:

  • Uiterst nauwkeurige onderploeging en beheer van de tussenteelt
  • Langere rotaties tussen winter- en voorjaarsteelten
  • Reiniging van het oogstmaterieel in geval van gebleken aanwezigheid van doornappels in het zaaigoed op een perceel

Bij  aanwezigheid van doornappels aan het einde van het seizoen is handmatige onkruidverwijdering noodzakelijk.

Datura
Maïs

Doornappel bestrijden in maïs

Syngenta heeft de afgelopen jaren de werkzaamheid van haar assortiment tegen doornappel in maïs getest en aangetoond. Mesotrione (Callisto, Lumica, Camix, Calaris…) en prosulfuron (Peak, Casper…) bieden namelijk een grote contactwerking tegen onkruid. Daarnaast zorg S-metolachloor voor het behoud van de nawerking gedurende een groot deel van het seizoen.

Door de matige bodembedekking bij maïsteelt kan de doornappel echter opnieuw opkomen aan het einde van het seizoen, wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn en de nawerking van de producten is afgenomen. In dat geval wordt handmatige onkruidverwijdering dringend aangeraden. 

Effectiviteit van onze producten

Producten

Contactwerking

Persistent effect

Mesotrione (Callisto, Lumica, Meristo, Camix, Calaris)

XX

X(X)

 S-Metolachloor (Dual Gold, Lecar, Codal, Gardo Gold, GardoPrim, Primagram Gold, Camix…)

-

XXX

Peak & casper

XX

-

Doornappel bestrijden in aardappelen

De doornappel komt ook vaak aan de orde bij aardappelen, maar er bestaat geen enkele 100% effectieve oplossing vóór-opkomst, omdat de late opkomsten nooit gecontroleerd worden.

Voor opkomst is doornappel met metribuzin en flufenacet gedeeltelijk onder controle te krijgen. In geval van nabehandeling na opkomst is metribuzin de enige effectieve werkzame stof tegen doornappel (tot twee echte blaadjes). In dat geval moet met name aandacht worden besteed aan het paraplu-effect voor de teelt. Daardoor is de aanwezigheid van doornappel in rassen die gevoelig zijn voor metribuzin extreem problematisch.

Aardappel