Onkruidbestrijding in gerst

Bestrijding van onkruid in gerst

Zaadproductie

Het belangrijkste onkruid dat voorkomt in gerst kan heel wat zaden produceren: duist (50 tot 5000), raaigras (1500), grote windhalm (50 tot 5000) 

Levensduur van de zaden

De zaden van de grote windhalm kunnen tot 10 jaar lang overleven vooraleer ze kiemen.

Schadelijkheid van grassen

20 tot 25 grassen (duist, grote windhalm, raaigras) per m² volstaan om te leiden tot een vermindering van de oogst met 5%.   

De schadelijke grassen en dicotylen hebben niet alleen een grote impact op de opbrengst, maar produceren ook heel wat zaden die het de teelten moeilijk maken in de daaropvolgende jaren. Het is dus belangrijk dit onkruid zo goed mogelijk te bestrijden, maar waakzaam te blijven voor resistentie.

Om grassen in granen te elimineren, kan Axial/Axeo ingezet worden in alle situaties. Axial/Axeo is de ideale oplossing om raaigras en grote windhalm te bestrijden. Axial/Axeo is eveneens doeltreffend tegen duist en wilde haver.

Defi & Spow stellen een nieuwe behandelingsmethode voor om resistente grassen de baas te blijven. Het zijn multigranen-herbiciden die uiterst doeltreffend zijn tegen grassen (raaigras, duist, straatgras) en die kunnen ingezet worden voor en na vroegtijdige opkomst.

Een onkruidbestrijdigingsschema opstellen

Resistentieproblemen beperken