Een onkruidbestrijdings- schema opstellen

Ontdek de doeltreffende onkruidbestrijdingsschema's voor granen die rekening houden met de kans op resistentie.

Twee categorieën herbiciden

Herbiciden op graan kunnen op twee bepaalde momenten worden gebruikt. In de eerste plaats, in de herfst voor en na vroege opkomst, op basis van producten met wortelwerking tegen kiemvorming waarvan de werking slechts een klein risico geeft op resistentie (groepen HRAC N, K1, K3).

Op de tweede plaats, met bestrijdingsmiddelen met bladwerking, aan het einde van de winter tegen opgekomen grassen. Deze herbiciden zijn heel doeltreffend, maar geven een grotere kans op resistentie. Onder deze herbiciden, vinden we namelijk remmers van Carboxylase acetyl-CoA (groep HRAC A) en van acetolactaat synthase (groep HRAC B). De gebruikte middelen tegen dicotylen in deze periode hebben een grotere diversiteit.

De strijd tegen resistentie

Almaar meer grassen blijken resistenter te worden. De belangrijkste onder deze resistentere grassen zijn duist, grote windhalm en raaigras. Bij het opstellen van een onkruidbestrijdingsschema moet er rekening gehouden worden met de producteigenschappen, de voordelen en beperkingen ervan. Het doel is dus verschillende werkingen van de producten af te wisselen en te combineren volgens HRAC-groep, met een aanpak die rekening houdt met de factor 'resistentie'.

Onkruidbestrijding in de herfst staat garant voor doeltreffendheid en opbrengst

In geval van zwakke tot middelmatige aanwezigheid van grassen, kan een onkruidbestrijding in de herfst voldoende zijn. Als het zaaien voldoende vroeg gebeurt, is een behandeling na vroege opkomst aangewezen. Wanneer het graan later wordt gezaaid, rond eind oktober - begin november, zijn de omstandigheden normaal gezien al vochtiger en is een behandeling voor opkomst dan eerder de aangewezen werkwijze. Wanneer er meer grassen aanwezig zijn, zijn twee behandelingen noodzakelijk. Een voor opkomst en een tweede na opkomst. Dat is meteen een selectievere manier dan twee behandelingen na opkomst. Met slechts een kleine kans op resistentie en een doeltreffendheid tegen grassen in de herfst, is Defi® een doeltreffende oplossing in deze periode.

Axial, ideaal voor een inhaalbeweging aan het einde van de winter

Een inhaalbeweging aan het einde van de winter kan nodig zijn, vooral bij aantasting met grote windhalm, raaigras of wilde haver. Voor deze behandeling is Axial® dan uitermate geschikt, mede dankzij zijn hoge doeltreffendheid en zijn gebruiksgemak. Onkruidbestrijding in de herfst vormt echter de basis voor een winstgevende en doeltreffende strategie om de strijd met het onkruid vanaf het begin van de teelt te beperken. In situaties waarin het niet mogelijk was de onkruidbestrijding uit te voeren in het najaar, adviseren we Axial/Axeo in te zetten van zodra de grasachtige onkruiden in de lente zijn opgekomen (of boven gekomen).