SY Baracooda Hyvido hybride gerst voor het hoogste opbrengstpotentieel

Bestrijding van schadelijke insecten in gerst

Gerstoppervlakte

Mosquito

In België varieert de gerstoppervlakte tussen 38.000 ha en 50.000 ha. 

Dwergvergelingsziekte in gerst

Icon

De schade die aan gerst kan toegebracht worden, varieert maar kan oplopen tot 100% verlies van oogst.

Bladluizen op gerstaren

Mosquito

In de ergste gevallen kan er tot 25 q/ha van de gerst verloren gaan.

Bladluizen en andere schadelijke insecten

In de herfst kunnen er zich bladluizen en andere schadelijke insecten nestelen op de teelt net na opkomst. Ze kunnen op twee manieren schade toebrengen aan het gewas. Ze verspreiden vooral het dwergvergelingsvirus voor gerst dat de plant aantast, maar ze brengen de planten daarnaast ook directe schade toe door die te steken terwijl ze zich voortplanten.

Bladluizen kunnen zich vanaf de herfst op de plant nestelen, terwijl de tekenen van de aantasting pas zichtbaar zijn in de lente. Hun infestaties kunnen leiden tot een verlies van 100% van de oogst bij gerst.

De dwergvergelingsziekte manifesteert zich vroeger en meer uitgesproken bij gerst dan bij tarwe. Ze zet zich vast op groepjes aangetaste planten, wat de teelt een haast wolkachtig uitzicht geeft. Er kan een volledig perceel aangetast zijn, zoals hieronder. De planten vertonen een vergeling, dwerggroei, en zelfs uitdrogingsverschijnselen.

Wat zijn de risicosituaties?

  • Vroegtijdig zaaien zorgt ervoor dat de teelt langer blootgesteld is aan insecten, en dus ook aan virussen.
  • Een zachte herfst en zachte wintertemperaturen zorgen ervoor dat de bladluizen langer actief blijven.
  • De aanwezigheid van heropkomend graan in de omgeving. De meeste bladluizen die drager zijn van het virus lopen het immers op verschillende planten op (heropkomend graan, wilde grassen...).
  • De nabijheid van maïsvelden
  • De aanwezigheid van hagen, braakliggende stukken grond en hout in de nabije omgeving

Hoe te vechten tegen dwergvergelingsvirus?

Preventie is de beste manier om bladluizen op graan te bestrijden in de herfst. Preventieve bestrijding is belangrijk om de verspreiding van virussen zoals de dwergvergelingsziekte bij gerst tegen te gaan. Eens de plant aangetast is, baat geen enkel middel meer.

Met profylaxe kan de infestatie van bladluizen eveneens bestreden worden. Er zijn twee belangrijke regels die doeltreffend zijn: kiezen voor een tolerante variëteit en een verschuiving van de zaaidatum.

De behandelingsdrempel tegen bladluizen is bereikt als 10% van de planten bladluizen dragen. Vanaf dan kan alleen nog een bladbehandeling verder verlies voorkomen. Het aantal behandelingen hangt af van de spreiding van de zaaitijden. In geval van een vroege inzaaiing, kunnen één tot twee behandelingen nodig zijn om de infestatie te verminderen.

Gewas
Gewas

Betrouwbaar en veilig voor nuttige insecten

De polyvalente oplossing voor verschillende teelten

De belangrijkste vijanden van gerst