You are here

De belangrijkste vijanden van gerst

De bladluis, drager van de dwergvergelingsziekte (Rhopalosiphum padi)

Hoe te herkennen?

Deze bladluis is 1,5 à 2 mm groot, donkergroen gekleurd met een roodbruine zone op het achterlijf.

De bladluis, drager van de dwergvergelingsziekte (Rhopalosiphum padi)

Hoe te herkennen?

Deze bladluis is 1,5 à 2 mm groot, donkergroen gekleurd met een roodbruine zone op het achterlijf.

Engelse graanluis (Sitobion avenae)

Hoe te herkennen?

Deze bladluis is 2 à 3 mm groot, met een lichtgroene tot donkerbruine kleur.

Engelse graanluis (Sitobion avenae)

Hoe te herkennen?

Deze bladluis is 2 à 3 mm groot, met een lichtgroene tot donkerbruine kleur.

Rozenkorrelluis (Metopolophium dirhodum)

Hoe te herkennen?

Hij is ongeveer 2 mm groot, groen-geel gekleurd.

Rozenkorrelluis (Metopolophium dirhodum)

Hoe te herkennen?

Hij is ongeveer 2 mm groot, groen-geel gekleurd.

Oranje gerstgalmug (Sitodiplosis mosellana)

Hoe te herkennen?

Ei: 1 mm, wit

Larve: 2-3 mm, geel-oranje

Volwassen: 2-3 mm, geel-oranje, bruinige poten

Oranje gerstgalmug (Sitodiplosis mosellana)

Hoe te herkennen?

Ei: 1 mm, wit

Larve: 2-3 mm, geel-oranje

Volwassen: 2-3 mm, geel-oranje, bruinige poten