Onkruidbestrijding in aardappel

Zaadproductie

Onkruiden kunnen veel zaad produceren: van enkele honderden tot meer dan 10.000 per plant. Deze onder controle houden is dus noodzakelijk.

Toegelaten moleculen

Slechts 6 moleculen zijn toegelaten en werkzaam tegen dicotylen voor een effectieve onkruidverwijdering voor de opkomst van aardappelen.

Opbrengstverliezen

Volgens verschillende onderzoeken lopen de opbrengstverliezen uiteen van 50% tot 80% bij percelen waar geen onkruid verwijderd is.   

Onkruidbestrijding in aardappel

Onkruiden zijn serieuze concurrenten van consumptieaardappelen: ze gebruiken water, voedingsstoffen en licht in het nadeel van uw gewas. Daarnaast trekken bepaalde onkruiden luizen en andere vraatinsecten of ongewenste ziektes aan.

Hoe kunt u een uitstekende opbrengst zeker stellen? Door de tijd te nemen voor effectieve maatregelen tegen onkruid. En natuurlijk moeten onkruiden die daarna kiemen geen enkele kans krijgen.

De juiste stappen naar succesvolle onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding voor opkomst is noodzakelijk bij aardappelen. Onder goede omstandigheden is eenmaal spuiten voor de opkomst meestal voldoende. Herhaling van de behandelingen na opkomst vindt alleen plaats als de behandeling voor opkomst om diverse redenen onvoldoende is gebleken: te droge omstandigheden tijdens het spuiten, product ongeschikt voor de plant, ongeschikt moment en spuittechniek ...

Akkerbouw

Hoe kan ik succesvol onkruid verwijderen?

  • Kies producten die selectief zijn voor de aardappelrassen
  • Zorg voor een goede voorbereiding van de bodem en goede aanaarding
  • Voer de behandeling uit op een definitief en gestabiliseerd bed
  • Pas de behandeling toe onder geschikte weersomstandigheden: koel, windstil weer met vochtige bedden. Regen na de behandeling kan bevorderlijk zijn voor de werkzaamheid van bepaalde herbiciden.

Défi®, Spow®, Milot®: onmisbare partners in onkruidbestrijding

  

Defi, Spow en Milot zijn oplossingen die al jarenlang gebruikt worden in de aardappelteelt. De ervaring heeft hun belang in de schema's van onkruidbestrijding aangetoond.

Werkzame stof 

prosulfocarb

Dosis 

4-5 l/ha

Toediening 

Voor opkomst (niet gebruiken tussen 1 september en 1 maart)

Formule 

EC (emulgeerbaar concentraat)

Bufferzone 

1 m met techniek met ten minste 90% driftbeperking

Aardappel

Defi, Spow & Milot zijn onmisbaar in de schema's voor onkruidbestrijding, waarom?

  • Het brede werkingsspectrum: de sterke punten van DEFI zijn zwarte nachtschade, walstro, guichelheil, dovenetel, ereprijs, knopkruid, duivenkervel... Maar ook beemdgras, duist, grote windhalm en resistent raaigras.
  • Flexibiliteit: te gebruiken voor alle rassen
  • Selectiviteit: Zeer selectief, tot de opkomst van het teeltgewas.
  • Nauwelijks afhankelijk van regenval en bodemvochtigheid. De werkzaamheid blijft overigens groot na een droogteperiode.

Ons advies

Grote contactwerking met werkzaamheid tegen al opgekomen onkruid. Het is belangrijk om de volledige dosis van Defi, Spow & Milot van 4 tot 5 l/ha te gebruiken voor volledige bestrijding van zwarte nachtschade. Afhankelijk van de begroeiing kunnen verschillende partnerproducten worden toegevoegd aan het onkruidbestrijdingsprogramma. De keuze voor het partnerproduct hangt eveneens af van het ras (metribuzin) en de gewassen op de naastgelegen percelen (aclonifen) of de nadering van het moment van opkomst van het gewas.

Grafieken

Doornappel: ZERO tolerance

De doornappel is een onkruid dat de laatste jaren weer in aantallen toeneemt. Het