Persbericht: Kennis bodem belangrijkste startpunt om teeltopbrengst duurzaam te verhogen

Syngenta en duurzaamheid
20 ton project
  • Driejarig praktijkonderzoek toont aan dat heterogeniteit velden van grote invloed is op productie  
  • Het verhogen van organisch materiaal leidt doorgaans tot betere opbrengsten  
  • Meten en kennen van de bodem vormt de basis van toekomstige teelt  

 

Gent, 25 oktober 2022 – De heterogeniteit van Belgische landbouwpercelen is groot en zeer bepalend voor de opbrengst. Het goed in kaart brengen en kennen van de bodem is een belangrijk startpunt om met behulp van precisie-toepassingen de opbrengst op een duurzame manier te kunnen verhogen.  
 
Dit is de belangrijkste conclusie van het 3-jarige praktijkonderzoek “20 ton in wintertarwe” van Syngenta in samenwerking met Inagro, Lemken, ICL en CNH. Doel van het praktijkonderzoek was om met behulp van precisie-technieken de tarwe-opbrengst op een duurzame manier te laten stijgen met als streven een oogst van 20 ton tarwe per hectare. Gedurende 3 jaar werd op de praktijkpercelen in Ittre en Ooike onder andere de korrelopbrengst en de kwaliteit van de wintertarwe gemeten en werd er data verzameld over de bodemgezondheid.  

 

Edward van der Linden, New Farm Technology lead Benelux en coördinator van het project: “Syngenta wil Belgische telers praktische handvatten bieden om op een duurzame en rendabele manier voedsel te produceren. Wat dit onderzoek duidelijk aantoont, is hoe essentieel de bodemkwaliteit is. Op de stukken grond waar het organisch materiaal hoog is, zien we vaak ook een betere opbrengst. Het kennen van de bodem is de start is van bedrijfsmanagement. Enkel met die kennis kun je de juiste input op het juiste moment op de juiste plek aanbrengen en zo de opbrengst duurzaam verhogen. Bodemmetingen en vooral kennisopbouw moeten de basis zijn van de toekomstige teelt.”   

 

Eva Ampe, onderzoeksleider precisielandbouw bij Inagro: “De data-analyses uit het project geven inzicht: Waarom is er op die ene plek een hoge opbrengst en er net naast een opmerkelijk lagere opbrengst? Uit het praktijkonderzoek blijkt dat de organische stof in de bodem belangrijk is om de bodem in optimale conditie te krijgen en houden; dit maakt vervolgens een meeropbrengst mogelijk. We kunnen daarbij telers adviseren hoe ze de bodem plaats-specifiek kunnen verbeteren. In Ittre hebben we bijvoorbeeld het eerste jaar op basis van de bodemscan op plekken compost toegevoegd om het organisch gehalte te verbeteren. Met zichtbaar resultaat”.  
 

Projectteler Geert Deconinck beaamt dit: “Meer kennis krijgen over mijn perceel en daarop in kunnen spelen is heel belangrijk. Door bijvoorbeeld variabel te bemesten en te zaaien kan ik de teelt gericht bijsturen. Je moet weten wat de bodemkwaliteit is om de juiste actie te kunnen ondernemen om deze te verbeteren. Ik zag bijvoorbeeld dat bemesting op basis van taakkaarten zeer goed werkt; ik had 500kg meeropbrengst waar beter bemest was. Je benut zo het potentieel van je akker.”  

Een uitgebreidere rapportage van het 3-jarige praktijkonderzoek is hier terug te lezen.  

Over het 3-jarige praktijkonderzoek in wintertarwe  
Eind 2019 lanceerde Syngenta het “20 Ton wintertarwe”-project in samenwerking met Inagro, Lemken, ICL en CNH. Het doel: de tarwe-opbrengst op een duurzame manier laten stijgen zodat er effectief 20 ton tarwe per hectare gedorst kan worden. Dit poogt men te doen door met behulp van precisie-technieken en agronomische kennis de juiste input op de juiste plaats op het juiste moment aan te brengen. Het is een educatief project met techniek en technologie die voor de boer bereikbaar is. Het project is uitgevoerd onder reële omstandigheden op jaarlijks 15 hectare velden van boeren Geert Deconinck uit Ooike en Christophe Jolly van de Interra Farm in Ittre. In 2022 werd voor de 3e keer geoogst.  
 

Een uitgebreidere rapportage van het 3-jarige praktijkonderzoek is hier terug te lezen.