Laat uw maïs niet in de kou staan

Akkerbouwzaden
Het zal niet eenvoudig zijn om de juiste keuzes te maken in dit koude voorjaar. Start vooralsnog op uw warmste maïspercelen , gewenste temperatuur is 10 graden Celcius

 Het zal niet eenvoudig zijn om de juiste keuzes te maken in dit koude voorjaar. Als u van plan ben om te starten met de uitzaai van uw maïs hier enkele tips:

  • Start vooralsnog op uw warmste percelen, de temperatuur op zaaidiepte moet minstens 10° C bedragen.
  • Kies voor rassen met de beste zaaizaadontsmetting VIBRANCE® biedt extra zekerheid). 
  • Laat de bewerkte bodem niet uitdrogen
  • Geef de nodige aandacht bij de zaaibedbereiding zodat zeker niet te diep gezaaid moet worden.
  • Indien mogelijk gebruik rijenbemesting zodat de jonge kiemplanten snel  opneembare voedingsstoffen kunnen opnemen.

Actuele aandachtspunten bij de uitzaai van uw maïs

We hebben een koud en vooral nat voorjaar achter de rug. Maar sinds begin april komt eindelijk de zon weer door maar hebben we nog wel koude nachten. De koude nachten en de nog lage dagtemperaturen zorgen ervoor dat de bodem maar moeizaam uit zijn wintermodus raakt. De bodemtemperatuur is voor begin april (te) laag. De uitzaai van de maïs gaat dus maar voorzichtig van start in deze koude omstandigheden, we zullen dus geduld moeten hebben. 

Vochtvoorziening en bodemtemperatuur van het zaaibed

"Wanneer je maïs zaait, zorg er dan voor dat  je de zaden uitzaait in een vaste, vochtige en warme ondergrond. Dit jaar is dit niet het geval",

aldus Roel van Avermaet, Technical Expert Arable Seeds Benelux. 

Om de maïs in vochtige ondergrond te kunnen zaaien is het belangrijk om dit zo snel mogelijk na het ploegen te doen. Zorg er dus bij schrale omstandigheden voor dat je geploegde bodem niet te snel uitdroogt. Vaak wordt bij het ploegen, naast het feit dat het om vochtige grond gaat, wel wat koudere grond boven geploegd. Dit betekent dat als je direct daarna al zaait, de bodem op zaaidiepte nog niet de gewenste 10 graden heeft bereikt. Hierdoor kunnen de zaden maar langzaam kiemen en zijn ze  langer vatbaar voor bodemschimmels en insecten zoals ritnaalden. 

Kies daarom dit jaar om de zaai te starten met de warmste maïspercelen!

Zaaidiepte van de maïs

De vuistregel bij de juiste zaaidiepte is: zoek de vaste vochtige ondergrond op. De optimale zaaidiepte voor maïs bedraagt 4 tot 5 cm. Dieper zaaien leidt in veel gevallen tot een tragere opkomst, meer uitval en lagere opbrengst. Zeker bij een kouder en/of natter voorjaar geeft te diep zaaien opkomstproblemen. Kiemschimmels gaan het zaad of de jonge kiem aantasten met uitval en een slechte opkomst als gevolg. Wat dieper zaaien kan wel aan te raden zijn in drogere omstandigheden. Zaai ook niet te ondiep, want dan kunnen de zaailingen uitdrogen of zien de vogels je perceel als snoepwinkel. Zie het artikel over zaaizaadbehandeling in maïs.

Opgelet: maïszaden behandeld met FORCE® 20CS vereisen een aangepaste zaaidiepte van 3-4 cm. Alleen dan is er optimale werking tegen ritnaalden. 

 

Vroeg zaaien betekent niet direct vroeg oogsten

De bloei van de maïsplant zet pas in na de langste dag en daarom is een vroege oogst ook meer afhankelijk van de groeiomstandigheden, de vroegheid van het maïsras en de temperatuur dan van de zaaidatum. Voorkom dan ook opkomst(problemen) door te vroege zaai. 

Voor een overzicht van al onze maïsrassen, klik hier

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig, Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie”