Een optimale maïsteelt start met een goed zaaibed

Akkerbouwzaden
groenbemester fijnmaken als voorbereiding maiszaai

André ten Heggeler, crop advisor maïs in Nederland:  “Vroeger ging ik er groots op dat we in de ochtend waren gestart met een maïsperceel los te trekken, direct daarna werd er veel mest opgereden om vervolgens met een noodgang te gaan ploegen want om 18.00 uur zou de loonwerker komen zaaien. En inderdaad, klokslag 20.00 uur was de maïs gezaaid.  Zo moet het dus niet in de huidige tijd. Een optimale teelt start met een goed zaaibed”:

Geduld is een schone zaak: welke stappen in het zaaiklaar maken van het maïsperceel?

Het zaaiklaar maken van een maïsperceel vraagt geduld. Het begint met het behandelen van de groenbemester, die moet of doodgespoten of fijngemaakt worden zodat zo snel mogelijk de vertering kan beginnen én zodat de vrijgekomen stikstof nog ten goede kan komen aan de maïs.

Vervolgens moet het zaaibed bemest worden met organische mest. Weet u hoeveel stikstof, fosfaat en kali er in de mest zit en wat de bodem nog kan leveren? Dan weet u hoeveel mest u per m3  kunt geven. Zorg dat de mest goed homogeen is zodat de bemesting over het perceel overal hetzelfde is.

De kunst van goed ploegen en aandrukken zaaibed

Ploegen is een prachtige bezigheid. Het begint bij een goede afstelling zodat de zode netjes verdeeld wordt over de bouwvoor. Gebruik aandrukrollen of schijven voor het goed aandrukken van het zaaibed. Essentieel is dat de aansluiting met de ondergrond snel wordt hersteld. Zorg ervoor dat u niet onnodig diep ploegt.

En dan kunt u gaan zaaien met het beste maïsras, en dat hebt u natuurlijk allang gekozen. ZORG DAN DAT HET BESTE RAS ONDER GOEDE OMSTANDIGHEDEN KAN GROEIEN!

Syngenta wenst u een goede maïsteelt toe met de maximale opbrengst en kwaliteit

 

groenbemester fijnmaken of doodspuiten voor een goed mais zaaibed