Syngenta's Interra® Scan brengt bodemgezondheid in kaart

Interrascan Logo

Syngenta onthult op 27 september 2022 Interra® Scan: een service voor het in kaart brengen van de bodem, met de hoogste resolutie ter wereld. De kaart geeft telers inzicht in de textuur, het nutriënten- en koolstofgehalte van hun bodem om de voeding en koolstofvastlegging te optimaliseren. De door Interra® Scan gebruikte methodologie maakt ook een veel bredere inzet van dit systeem mogelijk dan andere bodemscansystemen. Omdat de scan niet wordt beïnvloed door vocht in de bodem, verdichting, gewasbedekking of teeltomstandigheden, zijn er weinig beperkingen voor wanneer het kan worden gebruikt.  

Wat doet Interra® Scan?
Met Interra® Scan wordt de bodem in kaart gebracht in hoge resolutie voor maximaal 27 informatielagen, waardoor telers nauwkeurige informatie krijgen over de gezondheid van de bodem. Interra® Scan produceert hogeresolutiekaarten die via het Interra® Scan-platform toegankelijk zijn voor telers. De detectietechnologie brengt alle gangbare eigenschappen van voedingsstoffen in kaart, waaronder pH, bodemtextuur, organische stof, koolstof en de capaciteit van de bodem  om voedingsstoffen vast te houden. Daarnaast ook planthoogte en beschikbaarheid van water; alles bij elkaar meer dan 800 referentiepunten per hectare. Het is het equivalent van een complete medische check-up voor mensen, maar dan voor de bodem.

Hoe werkt Interra® Scan?
Het verzamelen van gegevens in het veld omvat twee stappen: eerst wordt de bodem gescand met gamma-detectietechnologie van SoilOptix® om alle gangbare nutriënten- en fysieke bodemeigenschappen in kaart te brengen, terwijl fysieke bodemmonsters worden verzameld. De ruwe scan, bodemgegevens en bodemmonsters worden vervolgens gecombineerd en verwerkt tot 27 hoge definitie bodemeigenschappenlagen. Telers hebben via een digitaal platform gemakkelijk toegang tot de resultaten in een unieke bodemeigenschappenkaart en kunnen kaarten met variabele doses ontwikkelen voor hun toepassingen.

'Bodemgezondheid is de basis'
Alexandra Brand, Regional Director of Crop Protection, EAME over de nieuwe technologie: "Onze belangstelling voor technologie voor het nauwkeurig in kaart brengen van de bodem neemt toe omdat de gezondheid van de bodem de basis vormt voor de gezondheid van planten. Inzicht in de veranderlijkheid in voedingsstoffen en texturele eigenschappen van de bodem van het veld resulteert in een efficiëntere inzet van inputs (meststoffen, zaad, enz.) voor economische en ecologische winst." Door een nauwkeurige nulmeting van zowel organische als actieve koolstof in de bodem te geven, kan de Interra® Scan telers in staat stellen hun landbouwsystemen aan te passen, wat op lange termijn voordelen oplevert voor de gezondheid van de bodem. "Gezonde bodems kunnen niet alleen de voedselproductie verbeteren, maar ook de klimaatverandering beperken. Ze spelen een cruciale rol als natuurlijke koolstofopslag. Investeren in precisie-innovaties zoals Interra® Scan betekent dat telers niet het hele veld op dezelfde manier hoeven te behandelen door weloverwogen beslissingen te nemen over wat ze precies waar en hoeveel moeten toepassen", legt Alexandra Brand uit. 

De Interra® Scan-service wordt beschikbaar in verschillende landen in Europa. 
 

Klik hieronder voor het volledig persbericht.

play_circle
Soil Health - Interra® Scan x Syngenta