Enkele aandachtspunten bij de onkruidbestrijding in maïs

Gewasbescherming
maisproef

Elk jaar is verschillend en dit jaar gooit het weer veel roet in het eten.  Na de natte maand maart en bijna even slechte maand april zitten we nog altijd in wisselvallig weer en is het puzzelen om alle werkzaamheden gedaan te krijgen.

Bij de onkruidbestrijding in maïs heb je verschillende tijdstippen waarop je een behandeling kan uitvoeren. De meeste bestrijdingen gebeuren in na-opkomst, maar een voor-opkomst is altijd interessant, zeker onder de huidige vochtige omstandigheden. Dit jaar is er al meer in voor-opkomst gespoten.

Voor opkomst: Op percelen met een hoge druk van gierstgrassen en ook in functie van een algemene onkruidbestrijding is een voor-opkomst met een bodemmiddel graag meegenomen.  Algemeen het best uitvoeren op de dag van zaai maar dit jaar heb je hier nog iets meer speling, door de regelmatige regenbuien kan je ook nog in de dagen na zaai een voor-opkomst uitvoeren. Bodemmiddelen hebben vocht nodig voor het vormen van een mooie film.

Na-opkomst: In schema’s met terbuthylazine (TBA) kan je een latere na-opkomst uitvoeren.  Houdt rekening met de beperkingen van TBA. Bij een TBA-vrij schema is een vroege na-opkomst aangewezen.  Een bijkomend voordeel van een vroege na-opkomst is de positieve impact op je opbrengst! Daarnaast kan je nog altijd een correctie uitvoeren in late na-opkomst tegen moeilijke dicotylen. Een standaardschema wordt steeds opgebouwd uit een triketone + bodemmiddel + sulfo (nico of foram) + specifiek middel tegen dicotylen. Doseringen pas je aan volgens het tijdstip en de onkruiddruk.

In een nat voorjaar krijg je ook meer problemen met  onkruiden zoals kamille.  Op veel percelen zie je al kamille staan.  Bij een correctie in late na-opkomst is Peak het ideale middel om in na-opkomst de kamille te bestrijden.

Op percelen met een problematiek van knolcyperus is een dubbele na-opkomst aangewezen.  Eentje in vroege na-opkomst, een standaardschema met mesotrione 0,75l + Onyx 0,75l + bodemmiddel + sulfo + specifiek middel tegen dicotylen  en een ondergewasbespuiting met mesotrione 0,75l + Onyx 0,75l + olie.

Datura zien we meer en meer verschijnen in praktijk.  Met een standaardschema ruimen we gemakkelijk de aanwezige planten op, en bij voldoende dosering van een bodemmiddel zorgen we voor een goede nawerking tegen kiemende datura.  Indien er nog planten verschijnen op het tijdstip van een late na-opkomst kunnen we nog ingrijpen met Peak + uitvloeier.  Het probleem zit hem meestal in laat-kiemende datura in de zomerperiode.  Die moeten we handmatig (handschoenen!)  verwijderen en vernietigen. 

Voor bijkomende en uitgebreide info gelieve volgende link te raadplegen