Doeltreffend, efficiënt en eenvoudig voor hardnekkige dicotylen

Gewasbescherming
Peak Mais

Het maïsareaal zal naar verwachting in 2024 recordhoogtes bereiken in België. De redenen voor deze situatie zijn uiteraard gerelateerd aan de aanhoudende neerslag, waardoor sommige tarwezaaiingen onmogelijk werden, om nog maar te zwijgen van percelen met graangewassen die vanwege een gebrek aan standdichtheid vernietigd moeten worden. Maïs zal daarom mogelijks dienen als alternatief.

Maïs, net als alle voorjaarsgewassen, is gevoelig voor de bodemstructuur, en het inzaaien van gewassen op beschadigde percelen na de herfstoogst vereist een geleidelijke en geduldige bodembewerking. Veel percelen zullen mogelijks niet geploegd worden, wat het onkruidvrij houden van maïs bemoeilijkt vanwege de aanwezigheid van bijvoorbeeld kamille.

Het belang van vroegtijdige onkruidbestrijding van maïs om het optimale opbrengstpotentieel te behouden, kan niet genoeg benadrukt worden. Onkruiden die het meest problematisch zijn vanwege hun vermogen om sneller te groeien dan het gewas onder koele omstandigheden, zijn bijvoorbeeld vogelmuur, herderstasje,  herik, en uiteraard éénjarige kamille, maar ook zeker als het overwinterde kamille is.

Het toevoegen van Peak® aan de gangbare onkruidbestrijdingssystemen garandeert altijd een uitstekend resultaat tot aan de oogst. 

Een ander scenario kan de late opkomst zijn van specifieke onkruiden (haagwinde, zuring, melkdistel, opslag van cichorei, enz.) waar correcties met Peak + Trend mogelijk zijn tot aan het 9-bladstadium van de maïs. Distels en aardappelopslag zullen echter niet volledig onder controle blijven.

We moeten in gedachten houden dat de totale dosis Peak beperkt moet blijven tot 20 g en dat we moeten letten op de volgteelten.

Voor meer informatie over Peak klik hier

Voor meer informatie over onkruidbestrijding: https://www.syngenta.be/uw-gewas/akkerbouw/mais/onkruidmanagement