Wat kunt u doen om vogelvraat of insectenschade in maïs te voorkomen?

Akkerbouwzaden
Vogel- en ritnaaldenschade kan overal voorkomen en een flinke schadepost opleveren. Gelukkig kun je zelf het nodige doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Welke middelen kunnen je verder ondersteunen?

Tips : Wat kunt u zelf doen ter voorkoming? 

Vogel- en ritnaaldenschade kan overal voorkomen en een flinke schadepost opleveren. Gelukkig kunt u zelf het nodige doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Waar moet u op letten en welke middelen kunnen u hierbij ondersteunen?  In feite dient u alles aan de basis goed te doen. Zo komt het gewas snel door de eerste fase heen, maar blijft er zonder middelen die vogels/ritnaalden weren altijd een kwetsbare beginfase bestaan. Een goede zaaizaadbehandeling is dus onontbeerlijk voor een goede start.

 “Het moet schoner, netter en dieper”. Aldus Roel Van Avermaet

 • Zaai in een warme bodem (minimaal 8-10 ºC)

 • Zaai gelijkmatig en diep genoeg en zorg dat er geen korrel zichtbaar is (6-7 cm). Bij met FORCE®20CS behandelde zaden dient minder diep gezaaid te worden (lees verderop hier meer over).

 • Houd u bodemstructuur, vochtgehalte in de grond, de bemesting en de pH perfect. Zo krijgt de plant betere wortels en kan de vogel de plant lastiger uittrekken.

 • Voorkom de aanwezigheid van ritnaalden (dit kan indirect vraat aan het zaad veroorzaken, de vogels zoeken de ritnaalden en vreten de maïszaden ook). Monitor preventief op de ritnaalden door een aardappel in te graven, door te snijden en te kijken of ze er zitten. Oud-collega André ten Heggeler legt in een kort filmpje uit hoe dat in zijn werk gaat.  

Waarom altijd VIBRANCE® op uw maïszaden ?

De uitdagingen in de maïsteelt nemen toe en we raken steeds meer chemische stoffen kwijt. VIBRANCE® is toegepast op alle Syngenta maïszaden. Het zorgt voor extra wortelgroei, betere bescherming tegen Rhizoctonia (bodemziekte) en meer drogestofopbrengst. Zo beschermen we de maïsplant maximaal. 

VIBRANCE® toont zijn positieve effecten zowel onder als boven de grond. Een betere wortelontwikkeling, maar ook zichtbaar sterkere planten leggen een basis voor een optimaal resultaat.

Waarom VIBRANCE ? VIBRANCE® toont zijn positieve effecten zowel onder als boven de grond. Een betere wortelontwikkeling, maar ook zichtbaar sterkere planten leggen een basis voor een optimaal resultaat. Stimuleert wortelontwikkeling Maakt de plant beter stress-tolerant De beste bescherming tegen Rhizoctonia en VERZEKERT EN VERHOOGT HET OPBRENGSTPOTENTIEEL

Welke zaaizaadbehandeling(en) kun je dit seizoen inzetten in de maïsteelt?

Kies de juiste zaaizaadbehandeling tegen vogelvraat en/of insectenschade in maïs. Wat zijn de mogelijkheden voor dit seizoen?

Hieronder ziet u de mogelijke ontsmettingen voor dit seizoen:

Elevation is de STANDAARD behandeling en biedt een zeer goede basisbescherming. Elevation Plus bevat extra actieve stoffen tegen bijvoorbeeld vogelvraat (KORIT 420 FS) of insectenschade (FORCE®20 CS). Ook de combinatie FORCE®20CS en KORIT 420FS is mogelijk : vogelafweer + anti-ritnaalden.

Elevation is de STANDAARD behandeling en biedt een zeer goede basisbescherming. Elevation Plus bevat extra actieve stoffen tegen bijvoorbeeld vogelvraat (KORIT 420 FS) of insectenschade (FORCE®20 CS).

Vogelafweer

KORIT 420 FS is een fungicide en heeft een goede werking tegen vogelvraat.

Anti-ritnaalden 

FORCE®20CS is vooral gericht tegen schade door insecten zoals ritnaalden en wortelboorder. FORCE®20CS kan ook een oplossing bieden tegen bijvoorbeeld aantastingen van bonenvlieg (nevenwerking) op percelen rijk aan organisch materiaal. Deze zaaizaadbehandeling stimuleert ook de beginontwikkeling en wortelgroei, zodat het kiemplantje zich zo vlot mogelijk kan ontwikkelen.  

Vogelafweer + anti-ritnaalden

Zaai met Force 20cs behandelde zaden niet dieper dan 3 cm, zo is uw mais het beste beschermd door de dampwerkting tegen ritnaalden

Ook de combinatie FORCE®20CS en KORIT 420FS  is mogelijk : vogelafweer + anti-ritnaalden.

LET OP : zaden behandeld met FORCE®20CS vereisen een aangepaste zaaidiepte. Alleen dan is er optimale dampwerking tegen ritnaalden.

 • Zaai met FORCE®20CS behandelde zaden niet dieper dan 3 cm, zo is uw maïs het beste beschermd door de dampwerking tegen ritnaalden
 • Zaai alleen in warme grond (minimaal 10 graden) zodat de maïs snel kan opkomen : hoe trager de kieming, hoe meer kans op schade
 • Houd rekening met het feit dat de huidige middelen minder sterk zijn dan de voorgangers : bij zware ritnaaldendruk kan een combinatie met het granulaat FORCE®Evo  of het onlangs toegelaten granulaat KARATE®0.4G wenselijk zijn.

Beschikbaarheid van de diverse zaaizaadontsmettingen en rassen

Voor 2024 zijn er weinig problemen qua zaaizaadbeschikbaarheden. 
Speciale zaaizaadbehandelingen tegen ritnaalden of vogelafweer+ritnaalden bestel je wel best zo snel mogelijk, want daarvan is de voorraad niet onbeperkt.

Meer weten over onze zaaizaadbehandelingen? Klik hier

Veilig gebruik behandelde zaaizaden. Ga voorzichtig om met behandelde zaden. Tips voor je eigen veiligheid en die van anderen, klik hier. De maïszaden worden behandeld in het buitenland en geïmporteerd. De gebruikte zaaizaadbehandelingen zijn toegelaten in het land van herkomst.