Droge korrelmaïs : het alternatief voor (zomer)granen?

Akkerbouwzaden
Droge korrelmaïs: het alternatief voor (zomer)granen?

Voordelen korrelmaïs

Elk jaar wordt korrelmaïs overwogen als alternatief voor voorjaarsgranen. Er zijn verschillende factoren die pleiten voor deze optie. Gewasdiversificatie en het versoepelen van de gewasrotatie zijn twee mogelijke voordelen. Bovendien is korrelmaïsteelt relatief eenvoudig met een  beperkt aantal bewerkingen voor bemesting en gewasbescherming daarnaast kunnen pieken in arbeidsdruk worden verlicht.

Goede oplossing voor herzaai of op niet gezaaide percelen door overvloedige regenval

De huidige weersomstandigheden, met sinds oktober meer neerslag dan gemiddeld en overstromingen in veel regio’s, zetten boeren aan tot nadenken over rotatie alternatieven voor granen. Veel percelen konden niet worden gezaaid met wintergranen. Gezaaide gewassen zijn soms onder water gelopen, met risico op verstikking en mogelijks noodzakelijke herzaai tot gevolg.

Korrelmaïs blijft een rendabele keuze

De bepalende factor voor de rendabiliteit van (droge) korrelmaïs ten opzichte van granen is de droogkost van maïsgraan. Als we de brutowinstmarges van verschillende zomergewassen vergelijken, is de conclusie dat met de huidige opbrengspotentiëlen en vochtgehaltes van 30-35% (mede afhankelijk van de vroegrijpheid), korrelmaïs absoluut concurrerend is.
Hierbij gaat men uit van eigen mechanisatie voor het zaaien en oogsten, in andere gevallen moet men rekening houden met iets hogere variabele kosten voor loonwerk.

Vroeg van het veld geeft waar voor je geld

Vroege korrelvariëteiten zoals SY Astrella FAO210), SY Calo (FAO 210), SY Cosmos (FAO 210) en SY Brenton (FAO 200) zijn goede keuzes. Zij combineren opbrengst, lage droogkosten en stabiliteit.

Voor een rendabele productie van droge korrelmaïs bieden vroege rassen het beste evenwicht tussen opbrengst en droogkosten.  En vroeg kunnen oogsten blijkt in vele jaren een belangrijk voordeel. 
We hebben nog maar eens gezien wat laat oogsten tijdens een nat najaar voor gevolgen heeft op opbrengst en de conditie van de velden voor de daaropvolgende teelt(en)...
 

 

Onderzocht door:

SY Calo

SY Cosmos

SY Astrella

PPO korrel 2024
Opbrengst in ton/ha

10,5

10,5

 

PPO korrel 2024
 % vocht

26,7 %

26,1 %

 

VARMABEL korrel 2022 
Bruto Inkomen (100 = 2.399 €/ha)

107,1 %

 

 

VARMABEL korrel 2022
 % vocht

26,6 %

 

 

CIPF korrel 2022
Bruto inkomen (100 = 2.314 €/ha)

 

107,3 %

 

CIPF korrel 2022
 % vocht 

 

25,8 %

 

CIPF korrel 2023
Bruto inkomen (100 = 2.076 €/ha)

 

 

102,9 %

CIPF korrel 2023
% vocht

 

 

26.6 %