You are here

Terugblik op 10 jaar Mandipropamid

Caroline, kan je ons wat meer vertellen over dit avontuur?

Het lijkt alsof het pas gisteren was, de lancering van Revus op de Belgische markt... Een nieuw product tegen aardappelplaag op de markt brengen in 2008 was geenszins een garantie op succes...

We hadden net het vreselijke seizoen 2007 acher de rug dat de beschikbare producten zwaar op de proef had gesteld en de aardappeltelers keken reikhalzend uit naar een betrouwbaar product dat de bladeren zou beschermen tijdens hun groei. Net die periode is immers de meest kwetsbare periode voor de aardappelteelt, want de planten groeien heel snel en maken dagelijks nieuwe bladeren aan. Toentertijd bestonden er al oplossingen, maar ze misten vaak een langdurige werking.

Revus leverde in zijn laatste testjaar, net voor het product officieel werd goedgekeurd, reeds duidelijk hoogwaardige resultaten op dankzij zijn translaminaire werking...

Nochtans had Syngenta toen een systemisch fungicide in ziijn gamma, gekend als Fubol Gold, dat zeer goed bleek te werken tijdens de bladgroei...

Maar de systemische werking had ook duidelijk zijn beperkingen. Het bleek namelijk minder opgewassen tegen de nieuwe stammen van aardappelplaag, die almaar agressiever werden, met jaarlijks een nieuwe variant... trouwens, recent werden onlangs opnieuw 2 nieuwe genotypes geïdentificeerd...

En hoe gedraagt de mandipropamid in Revus en het Pregovi Flex- en Carial Star-gamma, die onlangs ook werden gelanceerd, zich ten opzichte van die resistentie?

Syngenta doet overal in Europa jaarlijks onderzoek naar aardappelplaag. Het voert verschillende testen uit die de minste tekenen van de verminderde werking van fungiciden kunnen opsporen, zodat we kunnen anticiperen op resistentie. Tot op heden hebben we nog geen enkel teken van een verminderde werking van de mandipropamid kunnen vaststellen. Revus, Pergovi Flex en Carial Star werken nog steeds even goed als toen ze net op de markt kwamen!

Waarom werden Pergovi Flex en Carial Star dan precies ontwikkeld?

Naast mandipropamid, bevat Pergovi Flex ook een volwaardige dosis cymoxanil, dat een krachtige retroactieve werking garandeert. Hierdoor wordt het een soort van 'super Revus', zeer gemakkelijk in gebruik met een moduleerbare dosis.

Carial Star, dat nog steeds op basis van mandipropamid gemaakt is, is vooral geschikt tegen de eerste tekenen van alternaria, want het bevat een maximale dosis difenoconazool, wat de beste en snelste oplossing is tegen de eerste levenscycli van alternaria, een verraderlijke en complexe ziekte...

Niets dan lof dus over het mandipropamid-gamma...

Ik moet toegeven dat het voldoening geeft een dergelijk betrouwbaar gamma aan te prijzen.

Syngenta wil hierbij dan ook de vele landbouwers bedanken die ons al jarenlang trouw zijn…

Jouw mening over de, vaak beschimpte, chemische beschermingsmiddelen…

De huidige fungiciden hebben milieuprofielen en toxicologische profielen die stukken beter zijn dan de oude producten of de producten van natuurlijke oorsprong. De mensen op het veld weten wat deze ziektes kunnen aanrichten. Zij beseffen dat gezonde grote volumes aardappelen bestemd voor de voedingsverwerkende bedrijven en de consument er niet zomaar komen!

De 3 sterke punten van mandipropamid

·       Krachtige preventieve werking dankzij zijn blijvende translaminaire werking

·       Beschermt de nieuwe scheuten tijdens hun groei

·       Supersnel bestand tegen afspoeling