You are here

Taegro in aardbei: het beste van én voor de natuur

Met Taegro® zet Syngenta een nieuwe stap in de wereld van de groene gewasbescherming in aardbeien. Dit middel is een veelbelovende biofungicide. Taegro is:

  • Veilig voor gewas, bestuivers en nuttige insecten
  • Geen residu door natuurlijke bescherming
  • Goede werking tegen brede reeks van schimmels bij lage dosering
  • Gangbaar, residu vrij én biologische teelt
  • Eenvoudig en makkelijk te gebruiken, uitstekende afwisselpartner

Taegro combineren met andere producten

Biofungicides zijn bij solo-toepassing zelden 100% effectief. Dat geldt zeker bij matige of zware schimmelaantastingen. Taegro heeft een ondersteunende rol en helpt om de inzet van chemie te beperken. Taegro is daarmee een belangrijke aanwinst voor residu-arme schema’s. Met een toelating voor 10 tot 12 toepassingen is het aantal bespuitingen geen beperkende factor; het spuitinterval hangt af van het schema waarin Taegro wordt toegepast.

Werking van Taegro in fruit

Taegro dankt z'n werking aan een bacterie die op drie manieren de stijd aangaat met schimmels:
1. De bacterie concurreert met de schimmel om ruimte en voedsel op het bladoppervlak. Direct na toediening gaat de bacterie zich vermenigvuldigen op het bladoppervlak en bezet daar steeds meer ruimte.
2. De bacterie produceert schimmelwerende stoffen.
3. Taegro verbetert de weerstand van de plant. De bacteriën veroorzaken een reactie waardoor de plant beter beschermd is tegen het binnendringen van schimmelsporen

Witziekte-bestrijding proef in aardbei PCFruit 2019

Resultaten proef bestrijding van witziekte in aardbei

Wat is Taegro?

Leer alles over biofungicide Taegro

Vraagteken

Vragen over Taegro

Wat is het veiligheidstermijn van Taegro? Hoe vaak moet ik Taegro toepassen? Kun je...

Hoe gaat Taegro de strijd aan?

Klaar voor de strijd tegen botrytis?

Productprofiel Taegro

Benieuwd naar de actieve stof, product code of juist de werking?