Uienveld

Gewasbescherming in uien

Oogst

Opbrengst verliezen

De gemiddelde oogst in Nederland ligt tussen de 40 en 60 ton/ha, dit verschilt per jaar
(bron: CBS statline)

Totale oppervlakte

Leaf

De totale oppervlakte voor uienteelt in Nederland bedroeg 39.507 ha In 2021
(bron: CBS statline)

Jaarlijkse productie

Tractor

Er wordt jaarlijks in Nederland 1.9 miljoen ton uien geteeld, dit verscheelt per jaar
(bron: Holland Onion Association).

Schoon gewas, hoog kwalitatieve uien

In de teelt van uien zijn we bekend verschillende ziektes: bladvlekkenziektes, valse meeldauw, papiervlekkenziektes en stemphylium. Deze ziektes worden veroorzaakt door vochtige omstandigheden zoals dauw of neerslag maar ook door gewasontwikkeling. Verschillende factoren waarbij verschillende schimmels zich meer of minder ontwikkelen. Toch kunnen we met de inzet van de juiste middelen deze schimmels onder controle houden. Syngenta biedt producten aan die kunnen helpen bij het verzekeren van de oogst en kwaliteit van de ui. Alles om ervoor te zorgen dat de uien zo goed mogelijk afzetten!

De juiste stappen naar succesvolle ziektebestrijding

Preventieve en tijdige ziektebestrijding is onmisbaar bij de teelt van uien. Veel uienschimmels kunnen zich verborgen in het gewas bevinden, en omdat ze allemaal verschillende incubatietijden hebben, is het moeilijk om de ziekte te detecteren. Alleen preventieve middelen zijn beschikbaar. Door deze factoren wordt het steeds belangrijker om op tijd te starten met het beschermen van het gewas.

Ui

Meest voorkomende ziekte in het uiengewas

  1. Valse meeldauw
  2. Bladvlekkenziekte
  3. Stemphylium

Ons advies

Houd de weersomstandigheden en het groeistadium van uien in de gaten. Het juiste moment om te starten met bestrijding van valsemeeldauw is belangrijk vanwege beperkte mogelijkheden. Zodra de uien pijpen langer vochtig blijven doordat er een microklimaat ontstaat in het gewas kan de infectie plaatst vinden. Dit kan al voorkomen als de uien nog maar 3-4 pijpen hebben. Curatief ingrijpen is bijna onmogelijk. Preventieve bescherming is daardoor belangrijk. Bij een juist startmoment is het vervolgens belangrijk om tussenpozen gesloten te houden, vooral bij snel groeiende uien en aanwezigheid van nachten met dauw.

Valse meeldauw