Een onkruidbestrijdigingsschema opstellen

Ontdek de doeltreffende onkruidbestrijdingsschema's op graangewassen die rekening houden met de kans op aanwezige resistentie.

Twee categorieën herbiciden

Graanherbiciden kunnen op 2 tijdstippen ingezet worden.

Enerzijds, in het najaar als voor-opkomst of als vroege na-opkomst behandeling, op basis van producten met bodemwerking tegen kiemvorming waarvan de werking slechts een klein risico geeft op resistentie (groepen HRAC N, K1, K3).

Anderzijds, met bestrijdingsmiddelen met bladwerking, aan het einde van de winter tegen opgekomen grassen. Deze herbiciden zijn heel doeltreffend, maar geven een grotere kans op resistentie. In de groep van herbiciden vinden we namelijk remmers van Carboxylase acetyl-CoA (groep HRAC A) en van acetolactaat synthase (groep HRAC B). Deze dicotyle middelen hebben wel het voordeel van diversiteit.

De strijd tegen resistentie

Alsmaar meer grassen blijken resistenter te worden. De belangrijkste onder deze resistentere grassen zijn duist, grote windhalm en raaigras. Bij het opstellen van een onkruidbestrijdingsschema moet er rekening gehouden worden met de producteigenschappen, de voordelen en beperkingen ervan. Het doel is dus verschillende werkingen van de producten af te wisselen en te combineren volgens HRAC-groep, met een aanpak die rekening houdt met de factor 'resistentie'.

Onkruidbestrijding in de herfst staat garant voor doeltreffendheid en opbrengst

In geval van zwakke tot middelmatige aanwezigheid van grassen, kan een onkruidbestrijding in de herfst voldoende zijn. Als het zaaien voldoende vroeg gebeurt, is een behandeling na vroege opkomst aangewezen. Wanneer het graan later wordt gezaaid, rond eind oktober - begin november, zijn de omstandigheden normaal gezien al vochtiger en is een behandeling voor opkomst dan eerder de aangewezen werkwijze. Wanneer er meer grassen aanwezig zijn, zijn twee behandelingen noodzakelijk. Een voor opkomst en een tweede na opkomst. Dat is meteen een selectievere manier dan twee behandelingen na opkomst. 

Axial, ideaal voor een inhaalbeweging aan het einde van de winter

Axial® is uitermate geschikt, dankzij zijn hoge doeltreffendheid en zijn gebruiksgemak. Onkruidbestrijding in de herfst vormt echter de basis voor een winstgevende en doeltreffende strategie om de strijd met het onkruid vanaf het begin van de teelt te beperken. In gevallen waar er geen onkruidbestrijding in de herfst gebeurt, is het aangewezen de beide bestrijdingsmiddelen in te zetten aan het einde van de winter (groepen HRAC A en B) om zo optimaal gebruik te maken van doeltreffendheid en tegen resistentie.